Brussels connection

the best address for international procurement

Chemická agentura EU vyhlásí tendr na poradenství pro Microsoft technologie za €7.6m

·

, , ,

Tendr: Rámcová smlouva o poskytování konzultačních/poradenských služeb, projektových a řízených služeb na základě produktů a technologií společnosti Microsoft

Zadavatel: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), Helsinki

Kontrakt na 4 roky / budget €7.600.000

Předpokládaný termín vyhlášení: 17. února 2020

Stručný popis: S vítězem tendru bude uzavřena čtyřletá rámcová smlouva o poskytování konzultačních/poradenských služeb, projektových a řízených služeb zaměřených na zavádění, provozování a údržbu místních – hostovaných aplikací a aplikací softwaru jako služby na základě produktů a technologií společnosti Microsoft. Aplikace v rozsahu této zakázky uspokojí některé provozní potřeby agentury ECHA souvisejícím jak s vnitřní správou agentury, tak s jejími provozními činnostmi.

Pozn: ECHA ještě před vyhlášením tendru vyzývá zájemce o vyplnění dotazníku pro “průzkum trhu”  (https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/5c4bbb46-a14f-47de-9a99-dac30bdfaefc?displayId=Fin1879983), který je sice nezávazný, nicméně může pomoci k pochopení požadavků a k pozitivní prezentaci před zadavatelem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe