Chemická agentura EU vyhlásí tendr na poradenství pro Microsoft technologie za €7.6m

Tendr: Rámcová smlouva o poskytování konzultačních/poradenských služeb, projektových a řízených služeb na základě produktů a technologií společnosti Microsoft

Zadavatel: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), Helsinki

Kontrakt na 4 roky / budget €7.600.000

Předpokládaný termín vyhlášení: 17. února 2020

Stručný popis: S vítězem tendru bude uzavřena čtyřletá rámcová smlouva o poskytování konzultačních/poradenských služeb, projektových a řízených služeb zaměřených na zavádění, provozování a údržbu místních – hostovaných aplikací a aplikací softwaru jako služby na základě produktů a technologií společnosti Microsoft. Aplikace v rozsahu této zakázky uspokojí některé provozní potřeby agentury ECHA souvisejícím jak s vnitřní správou agentury, tak s jejími provozními činnostmi.

Pozn: ECHA ještě před vyhlášením tendru vyzývá zájemce o vyplnění dotazníku pro “průzkum trhu”  (https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/5c4bbb46-a14f-47de-9a99-dac30bdfaefc?displayId=Fin1879983), který je sice nezávazný, nicméně může pomoci k pochopení požadavků a k pozitivní prezentaci před zadavatelem.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.