Brussels connection

the best address for international procurement

Brusel zaplatí vývoj mobilní aplikace pro prevenci rakoviny

Zakázka na služby návrhu, vývoje, pilotního provedení a dodání „mobilní aplikace EU pro prevenci rakoviny“
Zadavatel: Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HaDEA), Brussels
Kontrakt na 24 měsíců / budget €3.500.000
Stručný popis: Do rozsahu této výzvy k podávání nabídek spadá návrh, vývoj, pilotní provedení a dodání softwaru nazvaného „mobilní aplikace EU pro prevenci rakoviny“. Pracovní produkt nabídne jednotlivcům interaktivní IT nástroj, který bude využívat konkrétní informace o tom, jak snížit rizika rakoviny, v souladu s nejaktuálnějšími přístupy a informacemi založenými na důkazech. Nabídkové řízení je součástí stěžejních činností a opatření, které budou provádět evropský plán na rakovinu.
Deadline pro podání nabídky: 29/4

Tendr: Poskytování spojení ve formě video vysílání mezi Lucemburkem a Bruselem
Zadavatel: Council of the European Union, General Secretariat of the Council of the European Uniion, Brussels
Kontrakt na 4 roky / budget nespecifikován
Popis zakázky: Spojení prostřednictvím video vysílání propojí konferenční zařízení v Bruselu a Lucemburku (Kirchberg) a umožní přenášet video a audio příspěvky mezi oběma místy během jednání Rady, která se konají v Lucemburku v dubnu, červnu a říjnu každého roku.
Deadline pro nabídku: 19/4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe