Brussels connection

the best address for international procurement

Brusel uvažuje o zřízení „evropské federace pro monitorování cenzury na internetu“

Evropská komise (resp. její Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologii) vyhlásila tendr na vypracování studie o jakémsi „evropském systému získávání informací o aktuální situaci“. V zadání se píše: „Evropský systém získávání informací o aktuální situaci má za cíl poskytnout Evropské komisi potřebné informace pro posouzení proveditelnosti vytvoření evropské federace pro monitorování cenzury na internetu a lidských práv… Úkoly studie jako takové se zaměřují na určení rámce správy a systémové infrastruktury, které by měly řídit a podporovat činnosti možné federace. V zájmu přeložení reality na kartografii cenzury na internetu by měla být federace založená na dynamické platformě – kontrolované z panelu – kde společná síť partnerů s kapacitami na monitorování internetu a cenzury shromáždí různé, jasně určené soubory dat (včetně volných údajů a rozsáhlých dat) v souvislosti s lokalizací a intenzitou cenzury na internetu v nedemokratických zemích nebo zemích, kde jsou lidská práva nejvíce ohrožená. Shromažďování dat bude mít dva kanály, první se zaměří na omezení/přerušení na internetu a v infrastruktuře informačních a komunikačních technologií, přístupu, přenosu a obsahu a překrývá druhý kanál týkající se kontextových údajů politického, sociálního, právního, regulačního, strategického, mediálního charakteru nebo souvisejících s lidskými právy, které se týkají internetu či nikoliv. Spolehlivé informace získané v téměř reálném čase a zpracované v panelu budou představovány uživatelsky vhodným způsobem a v různých vrstvách: interaktivní vizualizace prostřednictvím on-line map; varování; případové zprávy o daném předmětu a zeměpisné případové zprávy. Tento typ způsobilosti se očekává na zlepšování dovedností týkajících se včasného varování, procesu rozhodování a tvorby politiky u tvůrců politiky EU a posílení úrovně informovanosti zainteresovaných stran, jakými jsou digitální aktivisté či obhájci lidských práv, o aktuální situaci“.

Smlouva na 23 měsíců, budget €400.000. Deadline k odevzdání nabídky: 26/9.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe