Brusel uvažuje o zřízení „evropské federace pro monitorování cenzury na internetu“

Evropská komise (resp. její Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologii) vyhlásila tendr na vypracování studie o jakémsi „evropském systému získávání informací o aktuální situaci“. V zadání se píše: „Evropský systém získávání informací o aktuální situaci má za cíl poskytnout Evropské komisi potřebné informace pro posouzení proveditelnosti vytvoření evropské federace pro monitorování cenzury na internetu a lidských práv… Úkoly studie jako takové se zaměřují na určení rámce správy a systémové infrastruktury, které by měly řídit a podporovat činnosti možné federace. V zájmu přeložení reality na kartografii cenzury na internetu by měla být federace založená na dynamické platformě – kontrolované z panelu – kde společná síť partnerů s kapacitami na monitorování internetu a cenzury shromáždí různé, jasně určené soubory dat (včetně volných údajů a rozsáhlých dat) v souvislosti s lokalizací a intenzitou cenzury na internetu v nedemokratických zemích nebo zemích, kde jsou lidská práva nejvíce ohrožená. Shromažďování dat bude mít dva kanály, první se zaměří na omezení/přerušení na internetu a v infrastruktuře informačních a komunikačních technologií, přístupu, přenosu a obsahu a překrývá druhý kanál týkající se kontextových údajů politického, sociálního, právního, regulačního, strategického, mediálního charakteru nebo souvisejících s lidskými právy, které se týkají internetu či nikoliv. Spolehlivé informace získané v téměř reálném čase a zpracované v panelu budou představovány uživatelsky vhodným způsobem a v různých vrstvách: interaktivní vizualizace prostřednictvím on-line map; varování; případové zprávy o daném předmětu a zeměpisné případové zprávy. Tento typ způsobilosti se očekává na zlepšování dovedností týkajících se včasného varování, procesu rozhodování a tvorby politiky u tvůrců politiky EU a posílení úrovně informovanosti zainteresovaných stran, jakými jsou digitální aktivisté či obhájci lidských práv, o aktuální situaci“.

Smlouva na 23 měsíců, budget €400.000. Deadline k odevzdání nabídky: 26/9.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.