Brusel bude bojovat s “vetřelci”. Ale nejdřív chce studii. Jak jinak:)

Evropská komise se chystá bojovat s invazivními nepůvodními druhy rostlin a zvířat v EU. Její generální ředitelství pro životní prostředí vypsalo výběrové řízení na vědeckou studii, která má posloužit jako podklad pro nový právní předpis, jehož cílem bude zamezit vnikání invazivních nepůvodních druhů (IND) na území EU a dále zřídit systém včasné výstrahy a rychlé reakce. Odhaduje se, že roční náklady na IND byly za posledních 20 let minimálně ve výši €12.000.000.000 a že hodnota škod nadále narůstá. Budget na tuto studii: mezi €85.000 a €100.000. Deadline 8/7.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.