Brussels connection

the best address for international procurement

Běžný eurotendr: 7 měsíců od vypsání po vyhlášení

·

, , ,

Takže úspěch české firmy AV Media (můj klient, jak jinak:) v tendru Evropské komise na audiovizuální a konferenční techniku za 10 milionů euro už je oficiálně “zpečetěn” zveřejněním v Úředním věstníku EU. Jen jsem si tak zkusmo zpětně sepsal, jak dlouho to vlastně celé trvalo (což je také odpověď na častou otázku zájemců o euro-zakázky). Trvalo to opravdu dlouho:

* oznámení o vypsání tendru 15/5/2013

* deadline pro odevzdání nabídek 23/7/2013

* otevírání obálek s nabídkami 29/7/2013

* zadání zakázky 12/11/2013

* zveřejnění oznámení v úředním věstníku 18/1/2014

Suma sumárum sedm měsíců. A to je Evropská komise mezi ostatními euroinstitucemi a agenturami úplný “rychlík”, Rada EU má k zakázkám daleko uvolněnější přístup, nějaký měsíc sem, měsíc tam nehraje roli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe