Běžný eurotendr: 7 měsíců od vypsání po vyhlášení

Takže úspěch české firmy AV Media (můj klient, jak jinak:) v tendru Evropské komise na audiovizuální a konferenční techniku za 10 milionů euro už je oficiálně “zpečetěn” zveřejněním v Úředním věstníku EU. Jen jsem si tak zkusmo zpětně sepsal, jak dlouho to vlastně celé trvalo (což je také odpověď na častou otázku zájemců o euro-zakázky). Trvalo to opravdu dlouho:

* oznámení o vypsání tendru 15/5/2013

* deadline pro odevzdání nabídek 23/7/2013

* otevírání obálek s nabídkami 29/7/2013

* zadání zakázky 12/11/2013

* zveřejnění oznámení v úředním věstníku 18/1/2014

Suma sumárum sedm měsíců. A to je Evropská komise mezi ostatními euroinstitucemi a agenturami úplný “rychlík”, Rada EU má k zakázkám daleko uvolněnější přístup, nějaký měsíc sem, měsíc tam nehraje roli.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.