Brussels connection

the best address for international procurement

Agentura EU z Lisabonu potřebuje vyvinout VR prostředí pro lodní kontroly

Tendr: Vývoj prostředí virtuální reality pro lodní kontroly

Zadavatel: Evropská agentura pro námořní bezpečnost, Lisabon, Portugalsko

Kontrakt na 4 roky / budget €1.000.000

Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy na návrh, realizaci, konfiguraci, údržbu a vylepšení prostředí virtuální reality, ve kterém bude probíhat vývoj, realizace, správa a poskytování výukových aktivit pro lodní inspektory.

Rámcová smlouva (IT) bude zahrnovat činnosti popsané v každém „Modulu“ a maximální doba jejího trvání budou 4 roky. Požadované činnosti budou spadat do 3 hlavních kategorií:

Modul 1: Vývoj (pokrývající období 1,5 roku),

Modul 2: Zdokonalení (po období 2 let) a

Modul 3: Údržba (v rozsahu 2,5 let).

Deadline 16/3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe