Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, čtvrtek 16/5

Pro znalce Kazachstánu: Evropská nadace odborného vzdělávání (spadá pod Evropskou komisi, sídlí v italském Turíně) vypsala tendr na studii o spolupráci v oblasti vzdělávání a obchodu v Kazachstánu. Půjde hlavně o kooperaci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a identifikaci překážek, vhodných postupů a příležitostí. Zapojit by se měly především oblastní správy, regionální zaměstnavatele a další lokální úřady v oblastech Pavlodar, Almata a Kyzilorda. Rozpočet 95.000 euro, doba trvání 12 měsíců, deadline 1/7.

Pomoc s hodnocením plánů pro nakládání s odpady a odpadovou legislativou v jednotlivých členských státech potřebuje Evropská komise. Její Generální ředitelství pro životní prostředí vypsalo tendr na “pomoc při hodnocení plánů nakládání s odpady a při monitorování shody a podpora provádění rámcové směrnice o odpadech”. Uzavřena bude rámcová smlouva se třemi účastníky na 4 roky. Rozpočet 2.800.000 euro. Deadline 27/6.

Údržba a provoz obecných bezpečnostních zařízení: zadavatel Evropský parlament. Europoslanci hledají pro své budovy v Lucemburku firmu, která se jim bude starat o alarmy a podobnou techniku. Na základě výsledku tendru bude uzavřena smlouva na 4 roky s rozpočtem maximálně 2.500.000 euro. Deadline pro podání nabídek 19/8.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe