Brussels connection

the best address for international procurement

Poradci pro energetiku, hlaste se u EIB

·

, , ,

Evropská investiční banka hledá poradce pro oblast energetiky a to hned v několika specifických oblastech. Tendr bude vypsán právě dnes.  Zde jsou podrobnosti:

* Položka č. 1 a položka č. 7 – odvětví: výroba energie, přenos a distribuce energie: Mezi řešená dílčí odvětví patří: tepelné elektrárny na fosilní paliva a kombinované elektrárny CHP (uhlí, plyn, ropa – tradiční tepelné, OCGT, CCGT, pístový motor); zachycování a skladování uhlíku (CCS); přenos elektrické energie (HVAC, HVDC, suchozemský, pobřežní); elektrické rozvodné sítě (aktivní distribuce a zavedení inteligentních měřičů); skladování energie.

* Položka č. 2 a položka č. 8 – odvětví: ropa a plyn: Zahrnutá dílčí odvětví jsou průzkum / výroba ropy a plynu; sítě na přenos a distribuci ropy a plynu včetně skladování; LNG; rafinace ropy.

* Položka č. 3 a položka č. 9 – odvětví: jaderná energie: Zahrnutá dílčí odvětví jsou: jaderný právní rámec a mezinárodní nástroje; jaderná bezpečnost; palivový cyklus. — Jaderná technologie; hospodaření s odpadem a vyřazení z provozu.

* Položka č. 4 a položka č. 10 – odvětví: obnovitelná energie: Mezi řešená dílčí odvětví patří: vodní energie (z přehrad, průtokových elektráren na povodí řek, regulačních, přečerpávacích elektráren s rezervoáry); větrná energie, energie z pevniny, pobřeží, mořská energie (příliv, vlny, proudové elektrárny); fotovoltaická a koncentrovaná solární tepelná energie; geotermální teplo a energie; teplo pocházející výhradně z biomasy, výkon a kogenerace, bioplyn a spalování odpadu.

* Položka č. 5 a položka č. 11 – odvětví: energetická účinnost: Mezi řešená dílčí odvětví patří: energetická účinnost v budovách (obytný sektor a sektor služeb); pouliční osvětlení; energetická účinnost v průmyslu; oblastní sítě vytápění / chlazení, kogenerace v malém rozsahu včetně mikro-generování.

* Položka č. 6 a položka č. 12 – odvětví: horizontální oblasti odvětví energetiky: Mezi řešená dílčí odvětví patří: strategická environmentální hodnocení vlivu (SEA); hodnocení ekologického dopadu (EIA); příslušná hodnocení, hodnocení biodiverzity; hodnocení sociálního dopadu, zdraví a bezpečnost při práci (OHS), pracovní normy; HAZOP; postupy v oblasti veřejných zakázek včetně PPP, koncese.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe