Poradci pro energetiku, hlaste se u EIB

Evropská investiční banka hledá poradce pro oblast energetiky a to hned v několika specifických oblastech. Tendr bude vypsán právě dnes.  Zde jsou podrobnosti:

* Položka č. 1 a položka č. 7 – odvětví: výroba energie, přenos a distribuce energie: Mezi řešená dílčí odvětví patří: tepelné elektrárny na fosilní paliva a kombinované elektrárny CHP (uhlí, plyn, ropa – tradiční tepelné, OCGT, CCGT, pístový motor); zachycování a skladování uhlíku (CCS); přenos elektrické energie (HVAC, HVDC, suchozemský, pobřežní); elektrické rozvodné sítě (aktivní distribuce a zavedení inteligentních měřičů); skladování energie.

* Položka č. 2 a položka č. 8 – odvětví: ropa a plyn: Zahrnutá dílčí odvětví jsou průzkum / výroba ropy a plynu; sítě na přenos a distribuci ropy a plynu včetně skladování; LNG; rafinace ropy.

* Položka č. 3 a položka č. 9 – odvětví: jaderná energie: Zahrnutá dílčí odvětví jsou: jaderný právní rámec a mezinárodní nástroje; jaderná bezpečnost; palivový cyklus. — Jaderná technologie; hospodaření s odpadem a vyřazení z provozu.

* Položka č. 4 a položka č. 10 – odvětví: obnovitelná energie: Mezi řešená dílčí odvětví patří: vodní energie (z přehrad, průtokových elektráren na povodí řek, regulačních, přečerpávacích elektráren s rezervoáry); větrná energie, energie z pevniny, pobřeží, mořská energie (příliv, vlny, proudové elektrárny); fotovoltaická a koncentrovaná solární tepelná energie; geotermální teplo a energie; teplo pocházející výhradně z biomasy, výkon a kogenerace, bioplyn a spalování odpadu.

* Položka č. 5 a položka č. 11 – odvětví: energetická účinnost: Mezi řešená dílčí odvětví patří: energetická účinnost v budovách (obytný sektor a sektor služeb); pouliční osvětlení; energetická účinnost v průmyslu; oblastní sítě vytápění / chlazení, kogenerace v malém rozsahu včetně mikro-generování.

* Položka č. 6 a položka č. 12 – odvětví: horizontální oblasti odvětví energetiky: Mezi řešená dílčí odvětví patří: strategická environmentální hodnocení vlivu (SEA); hodnocení ekologického dopadu (EIA); příslušná hodnocení, hodnocení biodiverzity; hodnocení sociálního dopadu, zdraví a bezpečnost při práci (OHS), pracovní normy; HAZOP; postupy v oblasti veřejných zakázek včetně PPP, koncese.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.