Tendr na vylepšení interaktivního portálu „Build up“

Tendr: Provoz, údržba, zdokonalení a propagace interaktivního internetového portálu „Build up“

Zadavatel: Evropská Výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA), Brusel

Kontakt na 4 roky / budget €2.500.000

Background: CINEA hodlá uzavřít smlouvu o poskytování služeb, jejímž účelem je „provoz, údržba, zdokonalení a propagace interaktivního internetového portálu „Build up“.Poskytovatel služeb přebuduje internetovou stránku „Build Up“ v doméně „europa.eu“ a zlepší a zvýší účinné využívání internetové stránky „Build up“ mezi cílovými skupinami.

Popis zakázky:

Provoz, údržba, zdokonalení a propagace interaktivního internetového portálu „Build up“ Internetový portál „Build up“ je referenčním portálem Evropy pro energetickou účinnost budov. Pomocí stávajících služeb „Build Up“ budou služby zahrnovat:

a) přestavbu stávající internetové stránky „Build Up“ v doméně „europa.eu“;

b) údržbu a služby IT;

c) pravidelný přísun a aktualizace příslušného obsahu, neustálé zlepšování portálu a

d) podporu, komunikaci a logistickou podporu.

Deadline: 13/9