Brussels connection

the best address for international procurement

Tendr na vylepšení interaktivního portálu „Build up“

·

, , ,

Tendr: Provoz, údržba, zdokonalení a propagace interaktivního internetového portálu „Build up“

Zadavatel: Evropská Výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA), Brusel

Kontakt na 4 roky / budget €2.500.000

Background: CINEA hodlá uzavřít smlouvu o poskytování služeb, jejímž účelem je „provoz, údržba, zdokonalení a propagace interaktivního internetového portálu „Build up“.Poskytovatel služeb přebuduje internetovou stránku „Build Up“ v doméně „europa.eu“ a zlepší a zvýší účinné využívání internetové stránky „Build up“ mezi cílovými skupinami.

Popis zakázky:

Provoz, údržba, zdokonalení a propagace interaktivního internetového portálu „Build up“ Internetový portál „Build up“ je referenčním portálem Evropy pro energetickou účinnost budov. Pomocí stávajících služeb „Build Up“ budou služby zahrnovat:

a) přestavbu stávající internetové stránky „Build Up“ v doméně „europa.eu“;

b) údržbu a služby IT;

c) pravidelný přísun a aktualizace příslušného obsahu, neustálé zlepšování portálu a

d) podporu, komunikaci a logistickou podporu.

Deadline: 13/9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe