Redigování a tisková příprava propagačních materiálů Eurostatu

Zakázka: Služby redigování a tiskové přípravy propagačních výrobků pro Eurostat
Zadavatel: Evropská komise – Eurostat, Luxembourg
Kontrakt na 48 měsíců.
Budget €2.600.000
Popis zakázky:
1. Vypracování obsahu propagačních výrobků:
• nové články publikace „Statistics explained“: 1 500 stran na 1 rok – 6 000 stránek na 4 roky,
• revize článků publikace „Statistics explained“: 600 stran na 1 rok – 2 400 stránek na 4 roky,
• aktualizace článků publikace „Statistics explained“: 4 000 stran na 1 rok – 16 000 stránek na 4 roky,
• příprava letáků (obsahu a grafické úpravy): 80 stran na 1 rok – 320 stránek na 4 roky.
2. Uzpůsobení obsahu a příprava grafického návrhu propagačních výrobků:
• příprava statistických knih na základě obsahu publikace „Statistics explained“:
publikace v angličtině: 1 800 stran na 1 rok – 7 200 stránek na 4 roky;
publikace ve francouzštině nebo němčině: 400 stran na 1 rok – 1 600 stránek na 4 roky,
• vložení stávajícího obsahu do článku publikace „Statistics explained“:
články v angličtině: 1 000 stran na 1 rok – 4 000 stránek na 4 roky;
přeložené články (úplný překlad): 1 500 stran na 1 rok – 6 000 stránek na 4 roky;
přeložené články (zjednodušený překlad): 4 600 stran na 1 rok – 18 400 stránek na 4 roky.
3. Koncepční práce pro digitální publikace: 100 člověkodní na 1 rok – 400 člověkodní na 4 roky.
Deadline pro odeslání nabídky: 15/9

Grafika, kopírování, digitální tisk pro EU agenturu z Kolína nad Rýnem

Zakázka: Grafická úprava, produkční a reprografické služby

Zadavatel: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA), Kolín nad Rýnem

Rámcová smlouva na 4 roky pro max. 3 zájemce (v kaskádě)

Zakázka zahrnuje dvě samostatné/nezávislé části:

Položka č. 1: služby digitálního tisku, kopírování, výroby, dokončovacích služeb, kancelářské potřeby s označením identity organizace včetně doručení; služby grafické úpravy a designu.

Položka č. 2: reprografické služby včetně vyzvedávání a doručování.

Deadline 5/9

Kdo by chtěl hodnotit komunikační aktivity EU, může. Za €12 milionů na 4 roky

Tendr: Služby hodnocení dopadů, služby posuzování a další služby ve vztahu k posuzování v oblasti komunikačních činností

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Communication – jmeném dalších EU institucí a agentur v různých členských zemích

Rámcová smlouva na 48 měsíců

Celkový budget €12.000.000

Deadline pro odeslání nabídek 2/9.

Celé zadání na konci.

Zakázka je rozdělena na dvě samostatné/na sobě nezávislé části:

Lot 1: Studie hodnocení, posuzování dopadu, další studie týkající se hodnocení v oblasti komunikačních činností. V rámci této položky by měla být provedena pouze plnohodnotná hodnocení a studie, jejichž hlavním předmětem plnění je konečná zpráva nebo komplexní studie. Tyto zahrnují:

* všechny typy analýz/hodnocení komunikačních činností v režimu „ex ante“ (příklady: posuzování dopadů, hodnocení „ex ante“ a studií proveditelnosti),

* všechny typy probíhajících, průběžných a „ex post“ hodnocení komunikačních činností (například: průběžné a „ex post“ hodnocení),

* kontroly vhodnosti, meta-hodnocení a syntézy hodnocení.

Budget €8.000.000

Lot 2: Rozvoj a realizace monitoringu a hodnotících nástrojů a systémů. Tato položka zahrnuje provedení specifických úloh nebo souboru úkolů, které nepovedou k vytvoření plnohodnotné hodnotící zprávy. Tyto úkoly mohou být následující: * vymezení cílů SMART pro komunikační činnosti, * vypracování intervenční logiky, *provedení analýzy rozsahu, *zmapování zúčastněných stran, *provedení analýzy behaviorálních poznatků, *využití testovacích metod, např. randomizovaných kontrolovaných studií, *návrh systému monitorování, * koncipování dotazníků pro účastníky na konferencích nebo dalších akcích, * provedení on-line průzkumu, * uskutečnění konzultace se zúčastněnými stranami, * provedení otevřené veřejné konzultace, * organizování cílových skupin.

Budget €4.000.000

Ps: Tohle bych opravdu velmi rád dělal. Určitě by se dal sehnat nějaký kvalitní /osvědčený partner z Bruselu, vytvořit konsorcium nebude problém. Je je třeba začít včas. Tady je zadání, zájemci hlaste se na horejsi.tomas@gmail.com.

Tisk a layout pro EU agenturu ze Sevilly

Tendr: Tisk a layout

Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Sevilla

Kontrakt na 4 roky, rámcová smlouva s 2 nejlepšími zájemci

Stručný popis: Cílem výzvy je uzavřít následnou vícestrannou rámcovou smlouvu na poskytování grafických služeb. Tyto služby zahrnují rozvržení dokumentu a tisk knih, brožur a dalšího papírenského zboží.

Budget €200.000

Deadline k odevzdání nabídek 24/6

Novinka v sekci “success stories”. Další Frontex:)

Printing and binding services for Frontex publications, framework contract 1+1 year, (FRONTEX, Warsaw, Poland, budget to be specified). U&WE ADVERTISING s.r.o.