Návrh a výroba tištěných, online i AV materiálů pro agenturu EU z Bilbaa

Zakázka: Návrh, rozvržení a výroba tištěných, on-line a audiovizuálních materiálů, jakož i materiálů pro výstavy

Zadavatel: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA), Bilbao, Španělsko

Smlouva na 4 roky/ budget €1.000.000

Stručný popis: Zahrnuty jsou tyto služby: vývoj a realizace strategií v oblasti budování značky a vizuální identity, grafický návrh pro tištěný, on-line a audiovizuální materiál, služby grafického rozvržení, místní videoprodukce, služby tisku v malém rozsahu a materiál pro výstavy. Grafický design a rozvržení budou spočívat v: — vývoji a realizaci strategií v oblasti budování značky, — vývoji strategií v oblasti vizuální identity, — grafickém návrhu tištěných, on-line a audiovizuálních materiálů, — službách grafického rozvržení, — poradenství a zaškolování v případě souvisejících služeb a výrobků. Výroba bude spočívat v: — audiovizuálních materiálech, — místní videoprodukci, — tiskařských službách malého rozsahu, — materiálech pro výstavy.

Deadline pro odeslání nabídek: 23/6

Ve hře o zakázku na grafický design pro agenturu FRA z Vídně je 17 zájemců

V tendru evropské agentury FRA se sídlem ve Vídni na grafický design a výrobu komunikačních materiálů se sešla slušná a na EU poměry velmi početná konkurence:

Lot 1 – Graphic design (budget €132.000): C+M Consulting and Marketing (Rakousko), Page in extremis (Belgie), Kommunikationsbuero (Rakousko), Adbee digital (Slovensko), FuchsundFreude (Rakousko), Red hot n cool (Rakousko), Eigen) art (Rakousko), Media Consulta Advertising (Německo), This is Locco (Slovensko), Cheeeeese happy designers en directo (Španělsko), Wezeo (Slovensko), Studio Il Granello (Itálie), Daren & Curtis (Slovensko), Marco de Communication (Španělsko), Pomilio Blum (Italy) , UAB in Public (Litva), Imprimerie Central (Lucembursko).

Lot 2 – Production of communication and awareness raising materials (€80.000): Imprimerie Central (Lucembursko), I+i print (Slovensko), FuchsundFreude (Rakousko), Red hot n cool (Rakousko), Eigen) art (Rakousko), Pomilio Blum (Italy).

Tiskové služby pro budapešťské školící středisko Rada Evropy

Tender: Tiskové služby

Zadavatel: Council of Europe – The European Youth Centre, Budapešť (EYC je mezinárodní školící instituce)

Popis: zadavatel požaduje tiskové (flyers, brochures, posters, A/4, A/5 and special-sized publications) a související služby (grafický design a pre-press služby), dodávky a případně skladování.

Doba trvání kontraktu: od 1/3/2017 na 3 roky, s možností prodloužení o dalším maximálně 2 roky (tj. do 28/2/2022)

Množství a mísa dodávek:

* Budapest: 4,000 copies (approx. 6,000 kgs) per year, divided into 5-10 occasions

* Strasbourg: 4,000 copies (approx. 6,000 kgs) per year, divided into 6-8 occasions.

Podmínky pro uchazeče:

* obrat v posledním finančním roce alespoň 2 miliony euro.

Deadline pro odeslání nabídky: 15/2/2017

Produkce/výroba „European Patent Bulletin“ pro European Patent Office. Každou středu, v PDF

Zakázka: Produkce/výroba „European Patent Bulletin“ pro European Patent Office

Kontrakt na 3 roky, s možností prodloužení na 5 let

Popis: The European Patent Bulletin is published weekly on Wednesday, irrespective of whether this day is a public holiday or not. The European Patent Bulletin is published online on the EPO homepage and can be downloaded for free (http://www.epo.org/searching-for-patents/legal/bulletin.html). A weekly edition comprises on average 1 900 PDF pages; considerable fluctuations must be taken into account (in 2016, lowest volume: 746 pages, highest volume: 5 384 pages). The contractor will be in charge of downloading and processing the publication data delivered by the EPO in XML format (WIPO standard ST 36) and to deliver a ready to publish PDF/A file according to the EPO specifications. The European Patent Bulletin contains exclusively textual information (no image or picture information) in German, English and French. The content of the European Patent Bulletin is divided up in sections. Each page is divided up in three columns

Místo: The contract is to be performed at the Contractor’s premises, the deliverables shall be dispatched to the EPO in Vienna, normally electronically, as stipulated in the Procurement Documents.

Deadline 10/1/2017

Už šest vyhraných tendrů pro agenturu Frontex z Varšavy

Nedávno jsem tu psal, jak se mým klientům daří vyhrávat tendry jediné EU agentury sídlící v Praze – GSA alias Galileo (detaily tady). Ale teď to začíná vypadat, že bereme útokem i Varšavu:). Tady jsou zatím vyhrané soutěže:

* Standard Office Furniture (Frontex, Warsaw, Poland, budget €135.000). Profil nábytek a.s. (dnešní novinka)

* SharePoint-related services, (FRONTEX, Warsaw, Poland, budget €2.650.000). BoldBrick s.r.o.

* Printing and binding services for Frontex publications, (FRONTEX, Warsaw, Poland, budget to be specified). U&WE ADVERTISING s.r.o.

* Graphic design for the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the EU (Frontex, Warsaw, Poland, €230.000). Missing Element s.r.o.

* Conceptualizing and designing infographic material on CIRAM and FRAN indicators. (Frontex, warsaw, Poland, €29.500), Missing Element s.r.o.

* Delivery of sanitary protection supplies, (FRONTEX, Warsaw, Poland, budget max. €60.000). ZZM s.r.o.

Redigování a tisková příprava propagačních materiálů Eurostatu

Zakázka: Služby redigování a tiskové přípravy propagačních výrobků pro Eurostat
Zadavatel: Evropská komise – Eurostat, Luxembourg
Kontrakt na 48 měsíců.
Budget €2.600.000
Popis zakázky:
1. Vypracování obsahu propagačních výrobků:
• nové články publikace „Statistics explained“: 1 500 stran na 1 rok – 6 000 stránek na 4 roky,
• revize článků publikace „Statistics explained“: 600 stran na 1 rok – 2 400 stránek na 4 roky,
• aktualizace článků publikace „Statistics explained“: 4 000 stran na 1 rok – 16 000 stránek na 4 roky,
• příprava letáků (obsahu a grafické úpravy): 80 stran na 1 rok – 320 stránek na 4 roky.
2. Uzpůsobení obsahu a příprava grafického návrhu propagačních výrobků:
• příprava statistických knih na základě obsahu publikace „Statistics explained“:
publikace v angličtině: 1 800 stran na 1 rok – 7 200 stránek na 4 roky;
publikace ve francouzštině nebo němčině: 400 stran na 1 rok – 1 600 stránek na 4 roky,
• vložení stávajícího obsahu do článku publikace „Statistics explained“:
články v angličtině: 1 000 stran na 1 rok – 4 000 stránek na 4 roky;
přeložené články (úplný překlad): 1 500 stran na 1 rok – 6 000 stránek na 4 roky;
přeložené články (zjednodušený překlad): 4 600 stran na 1 rok – 18 400 stránek na 4 roky.
3. Koncepční práce pro digitální publikace: 100 člověkodní na 1 rok – 400 člověkodní na 4 roky.
Deadline pro odeslání nabídky: 15/9

Grafika, kopírování, digitální tisk pro EU agenturu z Kolína nad Rýnem

Zakázka: Grafická úprava, produkční a reprografické služby

Zadavatel: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA), Kolín nad Rýnem

Rámcová smlouva na 4 roky pro max. 3 zájemce (v kaskádě)

Zakázka zahrnuje dvě samostatné/nezávislé části:

Položka č. 1: služby digitálního tisku, kopírování, výroby, dokončovacích služeb, kancelářské potřeby s označením identity organizace včetně doručení; služby grafické úpravy a designu.

Položka č. 2: reprografické služby včetně vyzvedávání a doručování.

Deadline 5/9

Kdo by chtěl hodnotit komunikační aktivity EU, může. Za €12 milionů na 4 roky

Tendr: Služby hodnocení dopadů, služby posuzování a další služby ve vztahu k posuzování v oblasti komunikačních činností

Zadavatel: Evropská komise, Directorate-General for Communication – jmeném dalších EU institucí a agentur v různých členských zemích

Rámcová smlouva na 48 měsíců

Celkový budget €12.000.000

Deadline pro odeslání nabídek 2/9.

Celé zadání na konci.

Zakázka je rozdělena na dvě samostatné/na sobě nezávislé části:

Lot 1: Studie hodnocení, posuzování dopadu, další studie týkající se hodnocení v oblasti komunikačních činností. V rámci této položky by měla být provedena pouze plnohodnotná hodnocení a studie, jejichž hlavním předmětem plnění je konečná zpráva nebo komplexní studie. Tyto zahrnují:

* všechny typy analýz/hodnocení komunikačních činností v režimu „ex ante“ (příklady: posuzování dopadů, hodnocení „ex ante“ a studií proveditelnosti),

* všechny typy probíhajících, průběžných a „ex post“ hodnocení komunikačních činností (například: průběžné a „ex post“ hodnocení),

* kontroly vhodnosti, meta-hodnocení a syntézy hodnocení.

Budget €8.000.000

Lot 2: Rozvoj a realizace monitoringu a hodnotících nástrojů a systémů. Tato položka zahrnuje provedení specifických úloh nebo souboru úkolů, které nepovedou k vytvoření plnohodnotné hodnotící zprávy. Tyto úkoly mohou být následující: * vymezení cílů SMART pro komunikační činnosti, * vypracování intervenční logiky, *provedení analýzy rozsahu, *zmapování zúčastněných stran, *provedení analýzy behaviorálních poznatků, *využití testovacích metod, např. randomizovaných kontrolovaných studií, *návrh systému monitorování, * koncipování dotazníků pro účastníky na konferencích nebo dalších akcích, * provedení on-line průzkumu, * uskutečnění konzultace se zúčastněnými stranami, * provedení otevřené veřejné konzultace, * organizování cílových skupin.

Budget €4.000.000

Ps: Tohle bych opravdu velmi rád dělal. Určitě by se dal sehnat nějaký kvalitní /osvědčený partner z Bruselu, vytvořit konsorcium nebude problém. Je je třeba začít včas. Tady je zadání, zájemci hlaste se na horejsi.tomas@gmail.com.

Tisk a layout pro EU agenturu ze Sevilly

Tendr: Tisk a layout

Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Sevilla

Kontrakt na 4 roky, rámcová smlouva s 2 nejlepšími zájemci

Stručný popis: Cílem výzvy je uzavřít následnou vícestrannou rámcovou smlouvu na poskytování grafických služeb. Tyto služby zahrnují rozvržení dokumentu a tisk knih, brožur a dalšího papírenského zboží.

Budget €200.000

Deadline k odevzdání nabídek 24/6