Zahájen další komunikační tendr pro novou agenturu EU z Bratislavy

Služba informační podpory Evropského orgánu pro pracovní záležitosti

Evropská komise, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

Kontrakt na 48 měsíců / budget €600.000

Stručný popis zakázky: Cílem výzvy je podpořit činnosti Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA) v oblasti usnadnění přístupu občanů a zaměstnavatelů k informacím o právech a povinnostech vyplývajících z právních předpisů EU týkajících se pracovní mobility a koordinace sociálního zabezpečení. Tyto činnosti jsou prováděny prostřednictvím pracovní skupiny pro informace. Poskytovatel služeb podpoří koncepční a analytickou činnost zahrnující následující úkoly:

* úkol č. 1) provést analýzy evropských a vnitrostátních internetových stránek o mobilitě pracovních sil;

* úkol č. 2) poskytnout individualizované následné podpory členským státům při zlepšování jejich vnitrostátních internetových stránek o pracovní mobilitě;

* úkol č. 3) poskytnout prezentace týkající se inovativních on-line komunikačních přístupů a postupů;

* úkol č. 4) reagovat na žádosti ad hoc na podporu orgánu nebo členských států o poskytování informací o mobilitě pracovních sil;

* úkol č. 5) podpora orgán při vypracování a sběru dat v případě klíčových ukazatelů výkonnosti pro úkol usnadnění přístupu k informacím.

Deadline 30/9

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.