Brussels connection

the best address for international procurement

Zahájen další komunikační tendr pro novou agenturu EU z Bratislavy

Služba informační podpory Evropského orgánu pro pracovní záležitosti

Evropská komise, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

Kontrakt na 48 měsíců / budget €600.000

Stručný popis zakázky: Cílem výzvy je podpořit činnosti Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA) v oblasti usnadnění přístupu občanů a zaměstnavatelů k informacím o právech a povinnostech vyplývajících z právních předpisů EU týkajících se pracovní mobility a koordinace sociálního zabezpečení. Tyto činnosti jsou prováděny prostřednictvím pracovní skupiny pro informace. Poskytovatel služeb podpoří koncepční a analytickou činnost zahrnující následující úkoly:

* úkol č. 1) provést analýzy evropských a vnitrostátních internetových stránek o mobilitě pracovních sil;

* úkol č. 2) poskytnout individualizované následné podpory členským státům při zlepšování jejich vnitrostátních internetových stránek o pracovní mobilitě;

* úkol č. 3) poskytnout prezentace týkající se inovativních on-line komunikačních přístupů a postupů;

* úkol č. 4) reagovat na žádosti ad hoc na podporu orgánu nebo členských států o poskytování informací o mobilitě pracovních sil;

* úkol č. 5) podpora orgán při vypracování a sběru dat v případě klíčových ukazatelů výkonnosti pro úkol usnadnění přístupu k informacím.

Deadline 30/9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe