Brussels connection

the best address for international procurement

“Zabezpečení budov” pro EU: málokde je tolik příležitostí a zakázek

·

, ,

Evropská unie disponuje rozsáhlou sítí institucí (Evropský parlament, Rada EU, Evropská komise, Soudní dvůr EU, Účetní dvůr, Evropský hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů, Evropská investiční banka, Evropská centrální banka…) a decentralizovaných (více než 30) a výkonných (momentálně 6) agentur. Zaměstnává na 40 tisíc úředníků a expertů. Její Evropská služba pro vnější činnost (de facto ministerstvo zahraničí) provozuje svá vlastní „zastoupení“ ve 141 zemích světa a navíc ještě 27 delegací v členských státech EU. Z hlediska firem vyvíjejících a vyrábějících zabezpečovací a komunikační systémy jde bezesporu o rozsáhlý a nesmírně zajímavý „trh“.  Zde je jedna aktuální výzva (koho by zajímala analýza příležitostí v tomto sektoru za posledních 5 let napište na horejsi.tomas@gmail.com, po odeslání €150 bude vaše):

Výzva k vyjádření zájmu o zakázky na dodávky, instalace, stavební práce, údržbu, bezpečnostní služby a projekci systémů. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost. Vyhlášení květen 2013. Cílem této výzvy k vyjádření zájmu je vytvořit užší výběrový seznam uchazečů, platný po dobu tří let od uveřejnění (tzn. do května 2016). Komise bude firmy ze seznamu průběžně oslovovat s výzvami k podání cenové nabídky na konkrétní služby nebo zboží. Seznam firem vzešlý z tohoto oznámení bude použit výlučně pro následující druhy veřejných zakázek: zakázky na služby a na dodávky o hodnotě nižší než 130 000 EUR za rok a ve vztahu ke každému dílčímu seznamu. Popis oblastí, které jsou zahrnuté do této výzvy k vyjádření zájmu: * Dílčí seznam A: dodávka, instalace, demontáž, propojení, konfigurace, údržba: 01) elektronických systémů/zařízení/softwaru pro kontrolu přístupu; 02) systémů/vybavení/software pro detekci a spuštění poplachu v případě narušení, násilného vstupu a agrese; 03) systémů/zařízení/software pro obrazový záznam a monitorování; 04) systémů/zařízení pro předávání údajů bezpečnostních, poplachových a obrazových systémů; 06) systémů/zařízení pro detekci kovu; 06) systémů/vybavení pro kontrolu podezřelých balíků, dopisů a zavazadel; 07) systémů/zařízení/software pro správu elektronických klíčů; 08) mechanických systémů/zařízení pro kontrolu přístupu; 09) systémů/zařízení bezpečnostního osvětlení; 10) systémů/zařízení a materiálů osobní a kolektivní ochrany; 11) vysokofrekvenčních detekčních a komunikačních systémů/vybavení. * Dílčí seznam B: dodávka: 12) vybavení a spotřebních materiálů pro výrobu vizitek; 13) projekty na zlepšení bezpečnosti; 14) služeb technické podpory a podpory IT v případě instalace a provozu systému zabezpečení; 15) služeb projektového řízení pro zabezpečení zařízení; 16) služeb prověrky fyzických podmínek zabezpečení zařízení; 17) služeb likvidace dokumentů. Místa dodání: Lucemburk a Štrasburk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe