“Zabezpečení budov” pro EU: málokde je tolik příležitostí a zakázek

Evropská unie disponuje rozsáhlou sítí institucí (Evropský parlament, Rada EU, Evropská komise, Soudní dvůr EU, Účetní dvůr, Evropský hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů, Evropská investiční banka, Evropská centrální banka…) a decentralizovaných (více než 30) a výkonných (momentálně 6) agentur. Zaměstnává na 40 tisíc úředníků a expertů. Její Evropská služba pro vnější činnost (de facto ministerstvo zahraničí) provozuje svá vlastní „zastoupení“ ve 141 zemích světa a navíc ještě 27 delegací v členských státech EU. Z hlediska firem vyvíjejících a vyrábějících zabezpečovací a komunikační systémy jde bezesporu o rozsáhlý a nesmírně zajímavý „trh“.  Zde je jedna aktuální výzva (koho by zajímala analýza příležitostí v tomto sektoru za posledních 5 let napište na horejsi.tomas@gmail.com, po odeslání €150 bude vaše):

Výzva k vyjádření zájmu o zakázky na dodávky, instalace, stavební práce, údržbu, bezpečnostní služby a projekci systémů. Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost. Vyhlášení květen 2013. Cílem této výzvy k vyjádření zájmu je vytvořit užší výběrový seznam uchazečů, platný po dobu tří let od uveřejnění (tzn. do května 2016). Komise bude firmy ze seznamu průběžně oslovovat s výzvami k podání cenové nabídky na konkrétní služby nebo zboží. Seznam firem vzešlý z tohoto oznámení bude použit výlučně pro následující druhy veřejných zakázek: zakázky na služby a na dodávky o hodnotě nižší než 130 000 EUR za rok a ve vztahu ke každému dílčímu seznamu. Popis oblastí, které jsou zahrnuté do této výzvy k vyjádření zájmu: * Dílčí seznam A: dodávka, instalace, demontáž, propojení, konfigurace, údržba: 01) elektronických systémů/zařízení/softwaru pro kontrolu přístupu; 02) systémů/vybavení/software pro detekci a spuštění poplachu v případě narušení, násilného vstupu a agrese; 03) systémů/zařízení/software pro obrazový záznam a monitorování; 04) systémů/zařízení pro předávání údajů bezpečnostních, poplachových a obrazových systémů; 06) systémů/zařízení pro detekci kovu; 06) systémů/vybavení pro kontrolu podezřelých balíků, dopisů a zavazadel; 07) systémů/zařízení/software pro správu elektronických klíčů; 08) mechanických systémů/zařízení pro kontrolu přístupu; 09) systémů/zařízení bezpečnostního osvětlení; 10) systémů/zařízení a materiálů osobní a kolektivní ochrany; 11) vysokofrekvenčních detekčních a komunikačních systémů/vybavení. * Dílčí seznam B: dodávka: 12) vybavení a spotřebních materiálů pro výrobu vizitek; 13) projekty na zlepšení bezpečnosti; 14) služeb technické podpory a podpory IT v případě instalace a provozu systému zabezpečení; 15) služeb projektového řízení pro zabezpečení zařízení; 16) služeb prověrky fyzických podmínek zabezpečení zařízení; 17) služeb likvidace dokumentů. Místa dodání: Lucemburk a Štrasburk.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.