Antoine Wiertz : “The Beautiful Rosine / The Two Young Girls ”, 1847. Brussels, Royal Museums of Fine Arts of Belgium, inv. 1935 — © RMFAB, photo : J. Geleyns / Ro scan

Wiertzův dům v Bruselu potřebuje důkladně opravit a rozšířit

Tendr: Obnova a rozšíření domu malíře Wiertze v Bruselu

Zadavatel: Evropský parlament, Brusel

Předmětem zakázky je realizace restaurátorských a rozšiřovacích prací na domě malíře Wiertze (Antoine Joseph Wiertz, 22 February 1806 – 18 June 1865) v Bruselu. Upozorňujeme uchazeče na fakt, že budova se řadí mezi budovy historicky chráněné. Restaurátorské práce budou zaměřeny především na následující body:

• čištění fasád,

• čištění obkladů z imitace kamene,

• restaurování vnějších truhlářských prvků ze dřeva,

• restaurování cenných vnitřních prvků (parket, mozaikových podlah, štukových stropů, stropů z imitace mramoru a dřeva, atd.).

Kontrakt na 18 měsíců / budget €4.738.600

Deadline pro odevzdání nabídky: 18/4

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.