Brussels connection

the best address for international procurement

Wiertzův dům v Bruselu potřebuje důkladně opravit a rozšířit

·

, ,

Tendr: Obnova a rozšíření domu malíře Wiertze v Bruselu

Zadavatel: Evropský parlament, Brusel

Předmětem zakázky je realizace restaurátorských a rozšiřovacích prací na domě malíře Wiertze (Antoine Joseph Wiertz, 22 February 1806 – 18 June 1865) v Bruselu. Upozorňujeme uchazeče na fakt, že budova se řadí mezi budovy historicky chráněné. Restaurátorské práce budou zaměřeny především na následující body:

• čištění fasád,

• čištění obkladů z imitace kamene,

• restaurování vnějších truhlářských prvků ze dřeva,

• restaurování cenných vnitřních prvků (parket, mozaikových podlah, štukových stropů, stropů z imitace mramoru a dřeva, atd.).

Kontrakt na 18 měsíců / budget €4.738.600

Deadline pro odevzdání nabídky: 18/4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe