Brussels connection

the best address for international procurement

Vývoj softwaru na technologiích Microsoft, Informatica a SAP pro EU agenturu z Amsterdamu

·

, ,

Tendr: Poskytnutí služeb vývoje IT softwaru, jeho konfigurace, zavedení a údržby pro řešení založená na technologiích Microsoft, Informatica a SAP

Zadavatel: Evropská agentura pro léčivé přípravky, Amsterdam

Kontrakt na 4 roky

Cílem je uzavření rámcových smluv na poskytování služeb s maximálně pěti hospodářskými subjekty, které umožní agentuře zajistit zdroje v oblasti vývoje softwaru IT, realizace a údržby.

V souvislosti s uvedenými konkrétními technologiemi takto:

• podle priority (v kaskádě) pro objednávky na bázi lhůt a prostředků a

• obnovení soutěže v případě objednávek na bázi kótovaného času a prostředků nebo na základě pevné ceny.

Agentura nezávazně odhaduje, že celkový požadavek na poradenské služby v průběhu 4letého období platnosti rámcové smlouvy bude představovat:

— 17 460 člověkodnů pro služby týkající se technologií Microsoft,

— 10 698 člověkodnů pro služby týkající se technologií Informatica,

— 11 675 člověkodnů pro služby týkající se technologií SAP.

Tendr bude rozdělen na 3 nezávislé/samostatné části:

LOT1 – The provision of IT software development, configuration, implementation and maintenance services covering solutions based on Microsoft software, Microsoft technology services, Azure Platform and Software services and related technologies

LOT2 – The provision of IT software development, configuration, implementation and maintenance services covering solutions in relation to Master Data Management (MDM) solutions based on Informatica technologies

LOT3 – The provision of IT software development, configuration, implementation and maintenance services covering solutions in relation to Enterprise Resource Planning (ERP) based on SAP technologies

Deadline 15/5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe