Vývoj softwaru na technologiích Microsoft, Informatica a SAP pro EU agenturu z Amsterdamu

Tendr: Poskytnutí služeb vývoje IT softwaru, jeho konfigurace, zavedení a údržby pro řešení založená na technologiích Microsoft, Informatica a SAP

Zadavatel: Evropská agentura pro léčivé přípravky, Amsterdam

Kontrakt na 4 roky

Cílem je uzavření rámcových smluv na poskytování služeb s maximálně pěti hospodářskými subjekty, které umožní agentuře zajistit zdroje v oblasti vývoje softwaru IT, realizace a údržby.

V souvislosti s uvedenými konkrétními technologiemi takto:

• podle priority (v kaskádě) pro objednávky na bázi lhůt a prostředků a

• obnovení soutěže v případě objednávek na bázi kótovaného času a prostředků nebo na základě pevné ceny.

Agentura nezávazně odhaduje, že celkový požadavek na poradenské služby v průběhu 4letého období platnosti rámcové smlouvy bude představovat:

— 17 460 člověkodnů pro služby týkající se technologií Microsoft,

— 10 698 člověkodnů pro služby týkající se technologií Informatica,

— 11 675 člověkodnů pro služby týkající se technologií SAP.

Tendr bude rozdělen na 3 nezávislé/samostatné části:

LOT1 – The provision of IT software development, configuration, implementation and maintenance services covering solutions based on Microsoft software, Microsoft technology services, Azure Platform and Software services and related technologies

LOT2 – The provision of IT software development, configuration, implementation and maintenance services covering solutions in relation to Master Data Management (MDM) solutions based on Informatica technologies

LOT3 – The provision of IT software development, configuration, implementation and maintenance services covering solutions in relation to Enterprise Resource Planning (ERP) based on SAP technologies

Deadline 15/5