Vývoj a výroba digitálních videoher: Brusel poskytne evropským tvůrcům významné dotace

Evropská komise bude v rámci nového programu Kreativní Evropa (2014-2020) podporovat i vývoj digitálních videoher bez ohledu na platformu nebo předpokládanou distribuční metodu. Daná hra musí být v každém případě určena ke komerčnímu využití. Žádost o podporu musí být předložena nejpozději do 28. března 2014. Maximální trvání projektu je 30 měsíců od data předložení žádosti.

K dispozici je rozpočet v celkové výši 2,5 milionu EUR. Výše příspěvku se pohybuje v rozmezí: A) €10.000 EUR a €50.000 na vývoj konceptu (podpůrné aktivity do stadia, kdy lze hratelný koncept hry zrealizovat); B) €10.000 EUR a €150.000 na vývoj projektu. (podpůrné aktivity do stadia, kdy lze daný koncept jasně prohlásit za hratelný prototyp). Přidělený finanční příspěvek nesmí v žádném případě překročit 50 % způsobilých nákladů předložených producentem.

Kritéria pro udělení dotace: 1) Relevantnost a evropská přidaná hodnota – kvalita vývojové strategie a potenciál evropského a mezinárodního využití (20 bodů), 2) Kvalita obsahu a aktivit – kvalita obsahu, originalita konceptu oproti stávajícím dílům a kvalita finanční strategie pro vývoj a produkci (10 bodů), 3) Šíření výsledků projektu – kvalita distribuční a marketingové strategie a vhodnost pro cílové publikum (20 bodů), 4) Kvalita projektového týmu – potenciál, zkušenosti a adekvátnost tvůrčího týmu (10 bodů), 5) Dopad a udržitelnost – potenciál proveditelnosti projektu (10 bodů), 6) Inovativní charakter (30 bodů).

Další body navíc se přidělují: 1) jestliže je společnost podávající žádost usazena v zemi s nízkou produkční kapacitou (5 bodů navíc), 2) za projekty zaměřené na mladé publikum (10 bodů navíc), 3) za projekty určené ke koprodukci se subjektem usazeným v účastnické zemi, která nemá stejný úřední jazyk (10 bodů navíc).

Zájemci pište: horejsi.tomas@gmail.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.