Brussels connection

the best address for international procurement

Vývoj a výroba digitálních videoher: Brusel poskytne evropským tvůrcům významné dotace

Evropská komise bude v rámci nového programu Kreativní Evropa (2014-2020) podporovat i vývoj digitálních videoher bez ohledu na platformu nebo předpokládanou distribuční metodu. Daná hra musí být v každém případě určena ke komerčnímu využití. Žádost o podporu musí být předložena nejpozději do 28. března 2014. Maximální trvání projektu je 30 měsíců od data předložení žádosti.

K dispozici je rozpočet v celkové výši 2,5 milionu EUR. Výše příspěvku se pohybuje v rozmezí: A) €10.000 EUR a €50.000 na vývoj konceptu (podpůrné aktivity do stadia, kdy lze hratelný koncept hry zrealizovat); B) €10.000 EUR a €150.000 na vývoj projektu. (podpůrné aktivity do stadia, kdy lze daný koncept jasně prohlásit za hratelný prototyp). Přidělený finanční příspěvek nesmí v žádném případě překročit 50 % způsobilých nákladů předložených producentem.

Kritéria pro udělení dotace: 1) Relevantnost a evropská přidaná hodnota – kvalita vývojové strategie a potenciál evropského a mezinárodního využití (20 bodů), 2) Kvalita obsahu a aktivit – kvalita obsahu, originalita konceptu oproti stávajícím dílům a kvalita finanční strategie pro vývoj a produkci (10 bodů), 3) Šíření výsledků projektu – kvalita distribuční a marketingové strategie a vhodnost pro cílové publikum (20 bodů), 4) Kvalita projektového týmu – potenciál, zkušenosti a adekvátnost tvůrčího týmu (10 bodů), 5) Dopad a udržitelnost – potenciál proveditelnosti projektu (10 bodů), 6) Inovativní charakter (30 bodů).

Další body navíc se přidělují: 1) jestliže je společnost podávající žádost usazena v zemi s nízkou produkční kapacitou (5 bodů navíc), 2) za projekty zaměřené na mladé publikum (10 bodů navíc), 3) za projekty určené ke koprodukci se subjektem usazeným v účastnické zemi, která nemá stejný úřední jazyk (10 bodů navíc).

Zájemci pište: horejsi.tomas@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe