Brussels connection

the best address for international procurement

Tender for the development and maintenance of the HealthData@EU platform to be launched in May

Development and maintenance of the HealthData@EU platform infrastructure

Contracting Authority: European Commission, Directorate-General for Health and Food Safety (DG SANTE), Brussels

Brief description: The activities carried out through this call for tenders are expected to support the development and maintenance of the HealthData@EU platform infrastructure. As proposed in the European Health Data Area Regulation, the HealthData@EU platform infrastructure should connect and bring together health data access bodies, competent EU authorities and health data research infrastructures for the secondary use of health data. Data transfer (e.g. data mining instead of data transfer) should also be minimised. The aim of this process is to promote the exchange of health data and support research into new prevention strategies as well as treatments, drugs, medical devices and outcomes.

Budget €4.000.000 / 4 years (framework contract)

The tender will be launched in mid-May

Vývoj a údržba infrastruktury platformy ZdravotníData@EU

Zadavatel: Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin (DG SANTE), Brusel

Stručný popis: Očekává se, že činnosti provedené prostřednictvím této výzvy k podávání nabídek podpoří rozvoj a údržbu infrastruktury platformy ZdravotníData@EU. Jak je navrhováno v nařízení o evropském prostoru pro zdravotní data, infrastruktura platformy ZdravotníData@EU by měla propojovat a sdružovat subjekty pro přístup ke zdravotním datům, příslušné orgány EU a infrastruktury pro výzkum zdravotních dat pro účely sekundárního využití zdravotních dat. Mělo by se rovněž minimalizovat předávání dat (např. vyhledávání dat namísto předávání dat). Cílem tohoto procesu je podpora výměny zdravotních dat a podpora výzkumu nových preventivních strategií, jakož i léčby, léků, zdravotnických prostředků a výsledků.

Budget €4.000.000 / 4 roky (rámcový kontrakt)

Tendr bude vypsán v polovině května

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe