Účetní dvůr zhodnotí podporu zemědělců z nových EU zemí

Svou první zprávu o režimu podpory příjmů pro zemědělce v nových členských státech (SAPS) zveřejní Evropský účetní dvůr v úterý 27. listopadu dopoledne v Bruselu. Zpráva podrobně posoudí hlavní nedostatky SAPS, k nimž například patří platby příjemcům, kteří se zemědělské činnosti nevěnují (nebo se jí věnují jen okrajově), platby prováděné na opuštěnou půdu nebo na půdu využívanou k nezemědělským činnostem, platby státním orgánům, silná koncentrace podpory na malý počet velkých zemědělců etc… Tyto nedostatky je pro zkvalitnění řádného řízení režimu třeba řešit. Zpráva je zároveň příspěvkem do probíhající debaty o reformě společné zemědělské politiky. Zprávu představí Michel Cretin, člen Evropského účetního dvora, 27.11. v 10:30 v International Press Centre, Brusel.