Typografie, grafický design, tisk, proparační materiály, webové stránky pro EU agenturu z Lisabonu

Evropská agentura pro námořní bezpečnost se sídlem v Lisabonu vypsala tendr na komunikační a publikační služby (ve třech na sobě navzájem nezávislých oblastech). Uzavřeny budou rámcové, čtyřletá smlouvy s jedním uchazečem na každý lot. LOT1: Služby v oblasti tisku, redakční práce, grafického návrhu, stolní typografie, multimediální a ilustrační práce a zdrojů obrazového materiálu a fotografování. Položka zahrnuje služby umožňující tisk, dodání a zasílání publikací EMSA, jakož i služby týkající se stolní typografie, redakčních úkolů, multimediální práce, grafického návrhu, zdrojů obrazového materiálu a fotografování. Rozpočtový strop pro zakázku vztahující se k této položce je €180.000. LOT2: Značkový propagační materiál (firemní dárky včetně VIP předmětů), značkový mobilní výstavní materiál, značkové oděvy a značkové papírnické potřeby. EMSA poptává značkové propagační předměty pro použití při jejích externích a interních komunikačních činnostech. Kromě předmětů požadovaných v rámci kritérií pro hodnocení kvality (viz oddíl 15.1) by uchazeči měli poskytnout katalog zboží podobného tomu, jenž je popsáno níže, včetně ceny a popisu výrobků. Budget €100.000. LOT3) Služby tvorby internetových stránek, správa internetového obsahu s otevřeným zdrojovým kódem. Internetové stránky EMSA a extranety jsou klíčovou platformou pro rozšiřování informací o agentuře. S cílem posílit kapacitu komunikačního týmu EMSA agentura příležitostně požaduje poskytnutí služeb tvorby internetových stránek a služby v oblasti vývojové údržby pro vybraný systém agentury pro správu obsahu webu (Joomla!). Uchazeči musí disponovat prokazatelnou způsobilostí k vytváření a budování složek, modulů a doplňků pro vybranou platformu. Musí rovněž poskytnout důkaz o účasti společnosti nebo člena týmu a/nebo prezentacích výrobků na akcích „Joomla! World Conferences“ nebo „Joomla! Days“. Všechny ceny musí vycházet z člověkodnů (7,5 hodin) poskytnutých pro externí (dálkové) poradenství. Budget €60. 000. Deadline 27/1.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.