Brussels connection

the best address for international procurement

Typografie, grafický design, tisk, proparační materiály, webové stránky pro EU agenturu z Lisabonu

Evropská agentura pro námořní bezpečnost se sídlem v Lisabonu vypsala tendr na komunikační a publikační služby (ve třech na sobě navzájem nezávislých oblastech). Uzavřeny budou rámcové, čtyřletá smlouvy s jedním uchazečem na každý lot. LOT1: Služby v oblasti tisku, redakční práce, grafického návrhu, stolní typografie, multimediální a ilustrační práce a zdrojů obrazového materiálu a fotografování. Položka zahrnuje služby umožňující tisk, dodání a zasílání publikací EMSA, jakož i služby týkající se stolní typografie, redakčních úkolů, multimediální práce, grafického návrhu, zdrojů obrazového materiálu a fotografování. Rozpočtový strop pro zakázku vztahující se k této položce je €180.000. LOT2: Značkový propagační materiál (firemní dárky včetně VIP předmětů), značkový mobilní výstavní materiál, značkové oděvy a značkové papírnické potřeby. EMSA poptává značkové propagační předměty pro použití při jejích externích a interních komunikačních činnostech. Kromě předmětů požadovaných v rámci kritérií pro hodnocení kvality (viz oddíl 15.1) by uchazeči měli poskytnout katalog zboží podobného tomu, jenž je popsáno níže, včetně ceny a popisu výrobků. Budget €100.000. LOT3) Služby tvorby internetových stránek, správa internetového obsahu s otevřeným zdrojovým kódem. Internetové stránky EMSA a extranety jsou klíčovou platformou pro rozšiřování informací o agentuře. S cílem posílit kapacitu komunikačního týmu EMSA agentura příležitostně požaduje poskytnutí služeb tvorby internetových stránek a služby v oblasti vývojové údržby pro vybraný systém agentury pro správu obsahu webu (Joomla!). Uchazeči musí disponovat prokazatelnou způsobilostí k vytváření a budování složek, modulů a doplňků pro vybranou platformu. Musí rovněž poskytnout důkaz o účasti společnosti nebo člena týmu a/nebo prezentacích výrobků na akcích „Joomla! World Conferences“ nebo „Joomla! Days“. Všechny ceny musí vycházet z člověkodnů (7,5 hodin) poskytnutých pro externí (dálkové) poradenství. Budget €60. 000. Deadline 27/1.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe