Tendr na řízené síťové služby pro tři EU agentury zahájen

Tendr na: Řízené síťové služby

Zadavatelé: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Paris + Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), Frankfurt am Main + Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA), Paris

Rámcová smlouva na 4 roky / celkový budget  bez DPH: 11 734 560.00 EUR

Stručný popis: Veřejný zadavatel má v úmyslu podepsat rámcovou smlouvu na řízené síťové služby zahrnující:

— LAN jako služba (LaaS),

— WiFi jako služba (WaaS),

— VPN jako služba (VaaS),

— přístup k internetu,

— služby připojení ke cloudu,

— zprostředkování zabezpečeného přístupu ke cloudu (CASB),

— hosting,

— služby v režimu „ad hoc“.

Deadline 4/4

(file: EBA Managed Network Services)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.