Brussels connection

the best address for international procurement

Tendr na řízené síťové služby pro tři EU agentury zahájen

·

, ,

Tendr na: Řízené síťové služby

Zadavatelé: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Paris + Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), Frankfurt am Main + Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA), Paris

Rámcová smlouva na 4 roky / celkový budget  bez DPH: 11 734 560.00 EUR

Stručný popis: Veřejný zadavatel má v úmyslu podepsat rámcovou smlouvu na řízené síťové služby zahrnující:

— LAN jako služba (LaaS),

— WiFi jako služba (WaaS),

— VPN jako služba (VaaS),

— přístup k internetu,

— služby připojení ke cloudu,

— zprostředkování zabezpečeného přístupu ke cloudu (CASB),

— hosting,

— služby v režimu „ad hoc“.

Deadline 4/4

(file: EBA Managed Network Services)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe