Brussels connection

the best address for international procurement

Studie o dopadech směrnice o insolvenci

·

, ,

Justice DG si chce nechat externě vyhodnotit dopady směrnice No 1346/2000/EC o řízení o insolvenci, protože očekává, že v roce 2013 jí bude muset novelizovat. Vítěž tendru má provést sběr dat, analýzu a přinést i detailní doporučení jak dál. Výsledky studie využije Komise, Rada EU i europarlament. Maximální hodnota 250 tisíc euro (bez dph), uzávěrka 12. prosince.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe