Studie o dopadech směrnice o insolvenci

Justice DG si chce nechat externě vyhodnotit dopady směrnice No 1346/2000/EC o řízení o insolvenci, protože očekává, že v roce 2013 jí bude muset novelizovat. Vítěž tendru má provést sběr dat, analýzu a přinést i detailní doporučení jak dál. Výsledky studie využije Komise, Rada EU i europarlament. Maximální hodnota 250 tisíc euro (bez dph), uzávěrka 12. prosince.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.