Státní agentura CENIA dostala od Unie zakázky za €330.000

Tak to je velmi zajímavé. Dozvídám se, že příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí CENIA – česká informační agentura životního prostředí dostala loni dvě ne nemalé zakázky od Evropské agentury pro životní prostředí (EEA , sídlí v Kodani). tady jsou:

€250.000 za “Zajištění technické podpory ENPI pro projekt ENPI-SEIS v rámci tvorby ukazatelů programu H2020, které budou použity v rámci pravidelných přezkumů stavu Středozemního moře a hodnotící zprávy EEA–UNEP/MAP Středomoří včetně zemského posouzení”

€80.000 za “Podporu perspektivních informací a služeb (FLIS) na národní a regionální úrovni”

Ať už to znamená co chce:) Možná, že by se na to měl zeptat někdo z novinářů, budou-li mít chvilku:)