Brussels connection

the best address for international procurement

Státní agentura CENIA dostala od Unie zakázky za €330.000

Tak to je velmi zajímavé. Dozvídám se, že příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí CENIA – česká informační agentura životního prostředí dostala loni dvě ne nemalé zakázky od Evropské agentury pro životní prostředí (EEA , sídlí v Kodani). tady jsou:

€250.000 za “Zajištění technické podpory ENPI pro projekt ENPI-SEIS v rámci tvorby ukazatelů programu H2020, které budou použity v rámci pravidelných přezkumů stavu Středozemního moře a hodnotící zprávy EEA–UNEP/MAP Středomoří včetně zemského posouzení”

€80.000 za “Podporu perspektivních informací a služeb (FLIS) na národní a regionální úrovni”

Ať už to znamená co chce:) Možná, že by se na to měl zeptat někdo z novinářů, budou-li mít chvilku:)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe