Startuje tendr na správu umělecké sbírky Evropské centrální banky

Tendr: Poskytnutí uměleckých služeb (poradenství, řízení akcí a projektů, administrativní podpora)

Zadavatel: Evropská centrální banka, Frankfurt-am-Main

Rámcová smlouva na 4 roky

Background: ECB na tendr spěchá, současný poskytovatel služeb předčasně odstoupil od smlouvy a z důvodu již plánovaných akcí musí být co nejdříve nahrazen.

Stručný popis: ECB hledá poskytovatele, kteří budou moci podpořit ECB v oblasti poskytování uměleckých služeb týkajících se odborného poradenství, řízení akcí a projektů, jakož i administrativní podpory (dále jen „služby“). Poskytovatel služeb by měl zejména podpořit ECB v oblasti řízení stávající umělecké sbírky ECB, která zahrnuje přibližně 480 uměleckých děl, a dále při organizaci a realizaci pravidelných uměleckých výstav a dalších uměleckých projektů. Služby a související předměty plnění budou poskytovány v angličtině (kromě spolupráce s místními, externími poskytovateli služeb, které budou prováděny v němčině).

Škála služeb, které budou poskytovány ECB, se dotýká následujících témat:

• poskytování odborných znalostí v oblasti nejmodernějšího řízení sbírky a zohlednění institucionální úlohy ECB; konceptů vystavování, komunikace a pořizování a strategického poradenství v oblasti budoucího vývoje.

Služby by měly zahrnovat buď poskytnutí kurátorských odborných kapacit v rámci kmenového týmu nebo možnost obrátit se na ECB v souvislosti s dostupnými uchazeči a odborníky na subdodávky v oblasti řízení uměleckých výstav ECB s cílem určit nejvhodnějšího odborníka s ohledem na výstavu dané země:

• poskytování služeb řízení akcí a projektů;

• poskytování zásadní administrativní podpory v oblasti řízení sbírky, práce uměleckého výboru a následných činností;

• koordinace interních a externích osvětových opatření ECB v oblasti umění včetně aplikace Art App (řízení zakázky a obsahu, tvorba obsahu).

Deadline 22/9