Soudní dvůr EU nakoupí systém řízení vstupu a čtečky karet zaměstnanců

Zakázka v oblasti řízení přístupu – modernizace systémů řízení přístupu a doplnění čteček karet. Zadavatel: Soudní dvůr Evropské unie, Generální ředitelství pro infrastrukturu, Lucemburk. Kontrakt na 6 měsíců. Zakázka je rozdělena na dvě části: 1) Modernizace zařízení pro řízení přístupu do budov Anneau a Palais, budovy T, galerie a věžových budov A a B na úroveň protokolu Desfire. Stručný popis: Systém řízení přístupu, který je momentálně instalován v Soudním dvoru Evropské unie, je systém pro čtení bezkontaktních karet využívající standard Mifare. Soudní dvůr má v úmyslu posílit úroveň ochrany svého systému a tím pádem migrovat čtečky vymezené v příloze 6 (ceník) na standard Desfire. Tato migrace představuje 1 položku. Spočívá ve výměně stávajících asi 660 čteček Mifare za čtečky o stejné velikosti v černé barvě ve standardu Desfire. EPROMy procesorů podporující tyto čtečky a stávající databáze softwaru ATS budou muset být rovněž aktualizovány. To musí být provedeno v průběhu dne, ve skrytém čase, a po spuštění dveří musí být práce dokončena ještě před přechodem na další dveře. Budget €280.000. 2) Instalace nové čtečky karet. Stručný popis: Poptávají se dodatečné čtečky; ty musí být instalovány v počtu uvedeném v příloze č. 6 (ceník) a podle diagramu, který je součástí přílohy č 7. Diagramy se přikládají pro informační účely a mají dokumentovat umístění. Všechny pomocné stolařské práce (instalace elektrického zařízení pro otevírání dveří / zámku / úseků kabeláže), systém požární ochrany, demontáž / opětná montáž podhledů / falešných podlah a aktualizace diagramů musí tvořit součást cenové nabídky. Koordinace s technikem výtahu (jednání, instalace a zprovoznění) v případě položení kabelů ve výtahové šachtě a kabinách a naprogramování poschodí, musí být nedílnou součástí cenové nabídky. Součástí ceny musí být i náklady na programování v případě centralizovaného řízení bezpečnosti Soudního dvora. Toto řízení umožní aktivaci a deaktivaci bezpečnostních funkcí prostřednictvím jednoduchých ikon a diagramů. Stav dveří bude okamžitě ukazovat barva ikony, která umožní aktivaci a deaktivaci kamer a čteček karet. Budget €150.000. Deadline 23/7.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.