Brussels connection

the best address for international procurement

Soudní dvůr EU nakoupí systém řízení vstupu a čtečky karet zaměstnanců

·

, ,

Zakázka v oblasti řízení přístupu – modernizace systémů řízení přístupu a doplnění čteček karet. Zadavatel: Soudní dvůr Evropské unie, Generální ředitelství pro infrastrukturu, Lucemburk. Kontrakt na 6 měsíců. Zakázka je rozdělena na dvě části: 1) Modernizace zařízení pro řízení přístupu do budov Anneau a Palais, budovy T, galerie a věžových budov A a B na úroveň protokolu Desfire. Stručný popis: Systém řízení přístupu, který je momentálně instalován v Soudním dvoru Evropské unie, je systém pro čtení bezkontaktních karet využívající standard Mifare. Soudní dvůr má v úmyslu posílit úroveň ochrany svého systému a tím pádem migrovat čtečky vymezené v příloze 6 (ceník) na standard Desfire. Tato migrace představuje 1 položku. Spočívá ve výměně stávajících asi 660 čteček Mifare za čtečky o stejné velikosti v černé barvě ve standardu Desfire. EPROMy procesorů podporující tyto čtečky a stávající databáze softwaru ATS budou muset být rovněž aktualizovány. To musí být provedeno v průběhu dne, ve skrytém čase, a po spuštění dveří musí být práce dokončena ještě před přechodem na další dveře. Budget €280.000. 2) Instalace nové čtečky karet. Stručný popis: Poptávají se dodatečné čtečky; ty musí být instalovány v počtu uvedeném v příloze č. 6 (ceník) a podle diagramu, který je součástí přílohy č 7. Diagramy se přikládají pro informační účely a mají dokumentovat umístění. Všechny pomocné stolařské práce (instalace elektrického zařízení pro otevírání dveří / zámku / úseků kabeláže), systém požární ochrany, demontáž / opětná montáž podhledů / falešných podlah a aktualizace diagramů musí tvořit součást cenové nabídky. Koordinace s technikem výtahu (jednání, instalace a zprovoznění) v případě položení kabelů ve výtahové šachtě a kabinách a naprogramování poschodí, musí být nedílnou součástí cenové nabídky. Součástí ceny musí být i náklady na programování v případě centralizovaného řízení bezpečnosti Soudního dvora. Toto řízení umožní aktivaci a deaktivaci bezpečnostních funkcí prostřednictvím jednoduchých ikon a diagramů. Stav dveří bude okamžitě ukazovat barva ikony, která umožní aktivaci a deaktivaci kamer a čteček karet. Budget €150.000. Deadline 23/7.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe