Skartovat se bude. Už je to jisté:)

Výběrové řízení na dodávku skartovačů dokumentů pro hlavní instituce Evropské unie vyhrála firma Moyson Afterprint SA s nabídkou €1.714.000. Moyson budou dodávat pro Evropskou komisi, Evropský parlament, kancelář Evropského veřejného ochránce práv, Radu EU, Evropský hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů, Soudní dvůr Evropské unie a Evropskou službu pro vnější činnost. Celkem přišly tři nabídky.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.