Brussels connection

the best address for international procurement

Skartovat se bude. Už je to jisté:)

·

, ,

Výběrové řízení na dodávku skartovačů dokumentů pro hlavní instituce Evropské unie vyhrála firma Moyson Afterprint SA s nabídkou €1.714.000. Moyson budou dodávat pro Evropskou komisi, Evropský parlament, kancelář Evropského veřejného ochránce práv, Radu EU, Evropský hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů, Soudní dvůr Evropské unie a Evropskou službu pro vnější činnost. Celkem přišly tři nabídky.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe