EU SatCen buys new desktops and laptops

Supply of high quality workstations, monitors, laptops and computer peripherals for Satcen

Contracting Authority: European Union Satellite Centre (Satcen), Torrejón de Ardoz ESP

The contract is divided into 2 completely separate lots:

Lot 1 – Workstations, monitors and peripherals

Description: Supply of computer workstations (towers which must include high performance and latest generation processors, memory and graphics processing units), monitors, wired keyboards and wired mice.

Budget €675.000 / 4 years

Lot 2 – Notebooks and peripherals

Description: Supply of laptops (which must include high-performance latest generation processors, memory, storage and graphics processing units) and accessories (port replicators, mobile docking stations, wireless mice and laptop covers).

Budget €125.000

Dodávka vysoce kvalitních pracovních stanic, monitorů, notebooků a počítačových periferních zařízení pro Satcen

Zadavatel: Satelitní středisko Evropské unie (Satcen), Torrejón de Ardoz ESP

Zakázka je rozdělena na 2 zcela samostatné části (loty):

Lot 1 – Pracovní stanice, monitory a periferní zařízení

Popis: Dodávka počítačových pracovních stanic (věže, které musí zahrnovat vysoce výkonné procesory a procesory poslední generace, paměť, paměťovou a grafickou zpracovatelskou jednotku), monitory, drátové klávesnice a drátové myši.

Budget €675.000 / 4 roky

Lot 2 – Notebooky a periferní zařízení

Popis:  Dodávky notebooků (které musí zahrnovat vysoce výkonné procesory poslední generace, paměť, úložiště a grafické procesorové jednotky) a příslušenství (replikátory portů, mobilní dokovací stanice, bezdrátové myši a obaly na notebooky).

Budget €125.000