Brussels connection

the best address for international procurement

EU SatCen buys new desktops and laptops

·

, ,

Supply of high quality workstations, monitors, laptops and computer peripherals for Satcen

Contracting Authority: European Union Satellite Centre (Satcen), Torrejón de Ardoz ESP

The contract is divided into 2 completely separate lots:

Lot 1 – Workstations, monitors and peripherals

Description: Supply of computer workstations (towers which must include high performance and latest generation processors, memory and graphics processing units), monitors, wired keyboards and wired mice.

Budget €675.000 / 4 years

Lot 2 – Notebooks and peripherals

Description: Supply of laptops (which must include high-performance latest generation processors, memory, storage and graphics processing units) and accessories (port replicators, mobile docking stations, wireless mice and laptop covers).

Budget €125.000

Dodávka vysoce kvalitních pracovních stanic, monitorů, notebooků a počítačových periferních zařízení pro Satcen

Zadavatel: Satelitní středisko Evropské unie (Satcen), Torrejón de Ardoz ESP

Zakázka je rozdělena na 2 zcela samostatné části (loty):

Lot 1 – Pracovní stanice, monitory a periferní zařízení

Popis: Dodávka počítačových pracovních stanic (věže, které musí zahrnovat vysoce výkonné procesory a procesory poslední generace, paměť, paměťovou a grafickou zpracovatelskou jednotku), monitory, drátové klávesnice a drátové myši.

Budget €675.000 / 4 roky

Lot 2 – Notebooky a periferní zařízení

Popis:  Dodávky notebooků (které musí zahrnovat vysoce výkonné procesory poslední generace, paměť, úložiště a grafické procesorové jednotky) a příslušenství (replikátory portů, mobilní dokovací stanice, bezdrátové myši a obaly na notebooky).

Budget €125.000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe