Rozbíhá se tendr na školení EU zaměstnanců v italské Parmě

Tendr: Návrh a realizace činností v oblasti zapojení veřejnosti, včetně technické podpory a vzdělávacích činností pro zaměstnance EFSA

Zadavatel: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), Parma – Itálie

Rámcový kontrakt na 4 roky / budget €2.000.000

Deadline 18/12

Cíle:

— zmapování a určení zúčastněných stran pro konkrétní činnosti zapojení;

— návrh plánů zapojení (procesy a činnosti) s cílem dosáhnout daného cíle a zajištění jejich účinné realizace;

— posouzení a změření výsledku a dopadu plánů zapojení, dokumentace získaných ponaučení a doporučení zlepšení;

— poskytnutí školení pro zaměstnance EFSA týkající se všech předchozích činností.

Hodnocení: kvalita 70% x cena 30%