Brussels connection

the best address for international procurement

Rozbíhá se tendr na infrastrukturu centra družicové komunikace EU

Tendr: European Union Governmental Satellite Communications Hubs / EU GOVSATCOM Hubs

Zadavatel: Agentura pro evropský GNSS (GSA), Prague

Kontrakt na 4 roky / budget: €140.000.000

Deadline: 9/11

Stručný popis: Zajištění infrastruktury centra družicové komunikace v rámci státní správy Evropské unie (EU GOVSATCOM) prostřednictvím zřízení inovačního partnerství zahrnující jak studie týkající se návrhu infrastruktury centra GOVSATCOM, tak rozvoj, zavedení a převzetí výsledné infrastruktury.

Cílem bude uzavření vícestranných inovačních partnerských smluv strukturovaných postupně po sledu kroků v procesu výzkumu a inovací za účelem:

a) provedení studií pro předběžný návrh infrastruktury centra GOVSATCOM (dále jen „infrastruktura“);

b) rozvoje infrastruktury;

c) zavedení infrastruktury;

d) kvalifikace infrastruktury;

e) případného zajištění počátečního provozu infrastruktury a

f) modernizace infrastruktury pro zabudování dalších funkcí.

Tento proces stanoví průběžné cíle, kterých mají partneři dosáhnout, což je podrobně vysvětleno v zadávací dokumentaci. Výše uvedené činnosti jsou rozděleny do tří fází zakázky takto:

Fáze 1: předběžný návrh

— studie proveditelnosti;

— předběžný návrh a konsolidovaný návrh na úrovni systému a N-1.

Fáze 2: vývoj

— podrobný návrh a vývoj N-1;

— integrace a kvalifikace systému;

— nasazení (varianta 1a) nebo uložení (varianta 1b);

— připravenost na ověření a převzetí operací (varianta 2).

Fáze 3: modernizace infrastruktury pro účely škálovatelnosti a připojení.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe