Brussels connection

the best address for international procurement

Evropská centrální banka nakoupí externí knihovnický řídící systém

Poskytnutí externě provozovaného knihovnického řídícího systému a služby „Web-scale discovery“. Zadavatel: Evropská centrální banka, Frankfurt nad Mohanem. Rámcová smlouva na 48 měsíců. Popis: Prostřednictvím tohoto řízení hledá knihovna ECB dodavatele pro poskytnutí externě provozovaného integrovaného knihovnického řídícího systému (LMS) a služeb „Web-scale discovery“ (WSD), které budou zahrnovat: A) knihovnický řídící systém (LMS): knihovnický řídící systém „nové generace“, kterým jsou spravovány tištěné a elektronické zdroje prostřednictvím 1 „jednotného“ systému pro níže uvedené úlohy a funkce knihovny: pořízování, cirkulace, katalogizace, periodika a uživatelské účty. Knihovna ECB má v úmyslu zvážit nové systémy a přístupy a B) služba „Web-scale discovery“ (WSD): rozhraní pro koncové uživatele, které je prostřednictvím autentizace na jednom místě schopno vyhládávat napříč celým spektrem tištěných a elektronických sbírek a služeb knihovny ECB a poskytovat výsledky seřazené podle relevantnosti. Služba WSD provede katalogizaci materiálů ECB, které jsou dostupné v elektronické formě nebo v podobě fyzických materiálů, které obsahují bibliografický popis v elektronickém formátu. Deadline 11/7.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe