Evropská centrální banka nakoupí externí knihovnický řídící systém

Poskytnutí externě provozovaného knihovnického řídícího systému a služby „Web-scale discovery“. Zadavatel: Evropská centrální banka, Frankfurt nad Mohanem. Rámcová smlouva na 48 měsíců. Popis: Prostřednictvím tohoto řízení hledá knihovna ECB dodavatele pro poskytnutí externě provozovaného integrovaného knihovnického řídícího systému (LMS) a služeb „Web-scale discovery“ (WSD), které budou zahrnovat: A) knihovnický řídící systém (LMS): knihovnický řídící systém „nové generace“, kterým jsou spravovány tištěné a elektronické zdroje prostřednictvím 1 „jednotného“ systému pro níže uvedené úlohy a funkce knihovny: pořízování, cirkulace, katalogizace, periodika a uživatelské účty. Knihovna ECB má v úmyslu zvážit nové systémy a přístupy a B) služba „Web-scale discovery“ (WSD): rozhraní pro koncové uživatele, které je prostřednictvím autentizace na jednom místě schopno vyhládávat napříč celým spektrem tištěných a elektronických sbírek a služeb knihovny ECB a poskytovat výsledky seřazené podle relevantnosti. Služba WSD provede katalogizaci materiálů ECB, které jsou dostupné v elektronické formě nebo v podobě fyzických materiálů, které obsahují bibliografický popis v elektronickém formátu. Deadline 11/7.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.