Loading...
EUEvropské tendryIT

Poradenské IT služby pro agenturu EEA. Infrastruktura, Linux a Microsoft

Tendr: Poskytnutí poradenských IT služeb v oblastech pokročilých operací infrastruktury a podpory první úrovně v oblasti infrastruktury Microsoftu (2 samostatné položky)

Zadavatel: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA, Kodaň – Dánsko)

Rámcový kontrakt na 4 roky

Jde o samosatné/na sobě nezávislé části. Je možné se hlásit jen do jedné z nich nebo do obou.

LOT1 Služby pokročilých operací infrastruktury: V rámci této položky se od budoucího zhotovitele očekává poskytnutí služeb pokročilých operací infrastruktury, zejména týkající se obsluhy systému Linux, například:–pokročilá správa systému a nasazení v případě virtualizovaného prostředí s vysokou dostupností,– bezpečnostní opatření jako systémové aktualizace, prevence vniknutí a zálohy/obnovy,– hodnocení bezpečnostních opatření a zlepšení,– správa CMS, relačních databází a NoSQL,– správa sítě, návrh a optimalizace,– správa aplikací zavedených pomocí softwaru Docker. Budget €1.250.000

LOT2 Podpora první úrovně v oblasti infrastruktury Microsoftu: V rámci této položky bude od budoucího zhotovitele vyžadováno poskytnutí podpory první úrovně v oblasti infrastruktury Microsoftu, například:– služby helpdesk v oblasti IKT podporované systémem označování požadavků s osobními i vzdálenými zásahy,– správa PC a správa uživatelů převážně v prostředí Windows,– správa a konfigurace PC založených na prostředí Windows 7 a 10 pomocí různých softwarových nástrojů,– správa aktualizací PC s cílem zachovat bezpečnost a soukromí,– správa a instalace tiskáren, skenerů a ostatního periferního zařízení,– poskytnutí technické podpory pro videokonference a webináře,– podpora týkající se správy sítě, serverů, databáze a ostatních úkolů infrastruktury,– poskytnutí školení v oblasti IT pro zaměstnance EEA v případě softwaru používaného EEA, zejména MSO Office a Windows. Budget €600.000

Deadline: 16/11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.