Brussels connection

the best address for international procurement

Poradenské IT služby pro agenturu EEA. Infrastruktura, Linux a Microsoft

·

, ,

Tendr: Poskytnutí poradenských IT služeb v oblastech pokročilých operací infrastruktury a podpory první úrovně v oblasti infrastruktury Microsoftu (2 samostatné položky)

Zadavatel: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA, Kodaň – Dánsko)

Rámcový kontrakt na 4 roky

Jde o samosatné/na sobě nezávislé části. Je možné se hlásit jen do jedné z nich nebo do obou.

LOT1 Služby pokročilých operací infrastruktury: V rámci této položky se od budoucího zhotovitele očekává poskytnutí služeb pokročilých operací infrastruktury, zejména týkající se obsluhy systému Linux, například:–pokročilá správa systému a nasazení v případě virtualizovaného prostředí s vysokou dostupností,– bezpečnostní opatření jako systémové aktualizace, prevence vniknutí a zálohy/obnovy,– hodnocení bezpečnostních opatření a zlepšení,– správa CMS, relačních databází a NoSQL,– správa sítě, návrh a optimalizace,– správa aplikací zavedených pomocí softwaru Docker. Budget €1.250.000

LOT2 Podpora první úrovně v oblasti infrastruktury Microsoftu: V rámci této položky bude od budoucího zhotovitele vyžadováno poskytnutí podpory první úrovně v oblasti infrastruktury Microsoftu, například:– služby helpdesk v oblasti IKT podporované systémem označování požadavků s osobními i vzdálenými zásahy,– správa PC a správa uživatelů převážně v prostředí Windows,– správa a konfigurace PC založených na prostředí Windows 7 a 10 pomocí různých softwarových nástrojů,– správa aktualizací PC s cílem zachovat bezpečnost a soukromí,– správa a instalace tiskáren, skenerů a ostatního periferního zařízení,– poskytnutí technické podpory pro videokonference a webináře,– podpora týkající se správy sítě, serverů, databáze a ostatních úkolů infrastruktury,– poskytnutí školení v oblasti IT pro zaměstnance EEA v případě softwaru používaného EEA, zejména MSO Office a Windows. Budget €600.000

Deadline: 16/11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe