Brussels connection

the best address for international procurement

Poradce pro automobilovou bezpečnost

·

, ,

Generální ředitelství pro podniky a průmysl Evropské komise oznámilo záměr uzavřít ” vícenásobnou rámcovou smlouvu” o poskytování poradenských služeb v oblasti automobilové bezpečnosti.

Cíl: usnadnit obstarání úplných nebo částečných studií a jiných podpůrných služeb v rámci hodnocení dopadu (Impact Ass) požadovaného Komisí a hodnocení postupů v oblasti automobilové bezpečnosti.

Komise bude požadovat tyto služby: vypracování studie, sběr dat, zpracovávání syntetických zpráv, nákup publikací v 1 z oblastí pokrytých rámcovou smlouvou poskytujících vstupy pro výzkum o pravděpodobnosti dopadů a/nebo účinnosti konkrétních politických nebo regulačních návrhů.

Uzávěrka 28.11., doba trvání 2 roky, hodnota 3 miliony euro bez dph.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe