Poradce pro automobilovou bezpečnost

Generální ředitelství pro podniky a průmysl Evropské komise oznámilo záměr uzavřít ” vícenásobnou rámcovou smlouvu” o poskytování poradenských služeb v oblasti automobilové bezpečnosti.

Cíl: usnadnit obstarání úplných nebo částečných studií a jiných podpůrných služeb v rámci hodnocení dopadu (Impact Ass) požadovaného Komisí a hodnocení postupů v oblasti automobilové bezpečnosti.

Komise bude požadovat tyto služby: vypracování studie, sběr dat, zpracovávání syntetických zpráv, nákup publikací v 1 z oblastí pokrytých rámcovou smlouvou poskytujících vstupy pro výzkum o pravděpodobnosti dopadů a/nebo účinnosti konkrétních politických nebo regulačních návrhů.

Uzávěrka 28.11., doba trvání 2 roky, hodnota 3 miliony euro bez dph.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.