Brussels connection

the best address for international procurement

Pořádání akcí pro leteckou agenturu z Kolína nad Rýnem

·

, ,

Tendr: Komunikační služby

Zadavatel : Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA), Kolín/nR

Rámcová smlouva na 4 roky / budget: €2.800.000

Stručný popis: Služby požadované především komunikačním oddělením agentury s cílem umožnit externí služby v oblastech řízení akcí a podpořit agenturu ve vztahu k výrobě předmětů opatřených firemní značkou pro propagační účely.

Zakázka má dvě samostatné/na sobě nezávislé části:

LOT1 – Služby řízení akcí

Budget €2.500.000

LOT2 – Dodávka materiálu opatřeného firemní značkou

Budget €300.000

Deadline: 24/09/2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe