Pořádání akcí pro evropskou agenturu pro pojišťovnictví ve Frankfurtu

Tendr: Poskytnutí služeb řízení a zprostředkování akcí

Zadavatel: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), Frankfurt

Kontrakt na 4 roky / budget €880.000

Popis: EIOPA organizuje řadu podnikových a veřejných akcí, které se mohou lišit co do velikosti, doby trvání a typu. Za účelem provedení výše uvedených akcí má EIOPA v úmyslu uzavřít rámcovou smlouvu se spolehlivým zhotovitelem, který bude pracovat jak ve funkci vedoucího akce / organizátora a/nebo zprostředkovatele, při provádění objednávek/rezervací a plateb za služby a dodávky související s akcemi jménem veřejného zadavatele.

Deadline 30/10 – 16:00

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.