Brussels connection

the best address for international procurement

Pořádání akcí pro evropskou agenturu pro pojišťovnictví ve Frankfurtu

·

, ,

Tendr: Poskytnutí služeb řízení a zprostředkování akcí

Zadavatel: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), Frankfurt

Kontrakt na 4 roky / budget €880.000

Popis: EIOPA organizuje řadu podnikových a veřejných akcí, které se mohou lišit co do velikosti, doby trvání a typu. Za účelem provedení výše uvedených akcí má EIOPA v úmyslu uzavřít rámcovou smlouvu se spolehlivým zhotovitelem, který bude pracovat jak ve funkci vedoucího akce / organizátora a/nebo zprostředkovatele, při provádění objednávek/rezervací a plateb za služby a dodávky související s akcemi jménem veřejného zadavatele.

Deadline 30/10 – 16:00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe