Tendr na pevné a mobilní silniční zátarasy pro výzkumné centrum EU v Karlsruhe

Institut pro transuranové prvky (spadá pod Evropskou komisi) plánuje přestavbu svého areálu v německém Karlsruhe. Zahájena bude výstavba nové strážní budovy, odbavovací budovy a oplocení na jižní a západní straně. Součástí má být i dodávka, instalace a montáž mobilních a pevných silničních zátarasů (dopravní kužely), únikové brány na vozidla a automatické brány. Mobilní a pevné silniční zátarasy musí splňovat požadavky týkající se silničních zátarasů v souladu s předpoklady zátěže pro návrh jaderných zařízení pro ochranu proti rozvratným činnostem nebo jiným zásahům třetích stran (předpoklady zátěže “SEWD”). Zadavatel podepíše s dodavatelem kontrakt v délce 32 měsíců. V rozpočtu na tuto akci je €400.000. Uzávěrka pro podání nabídky 13/2. Zájemci o další informace pište horejsi.tomas@gmail.com.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.