Brussels connection

the best address for international procurement

Tendr na pevné a mobilní silniční zátarasy pro výzkumné centrum EU v Karlsruhe

·

, ,

Institut pro transuranové prvky (spadá pod Evropskou komisi) plánuje přestavbu svého areálu v německém Karlsruhe. Zahájena bude výstavba nové strážní budovy, odbavovací budovy a oplocení na jižní a západní straně. Součástí má být i dodávka, instalace a montáž mobilních a pevných silničních zátarasů (dopravní kužely), únikové brány na vozidla a automatické brány. Mobilní a pevné silniční zátarasy musí splňovat požadavky týkající se silničních zátarasů v souladu s předpoklady zátěže pro návrh jaderných zařízení pro ochranu proti rozvratným činnostem nebo jiným zásahům třetích stran (předpoklady zátěže “SEWD”). Zadavatel podepíše s dodavatelem kontrakt v délce 32 měsíců. V rozpočtu na tuto akci je €400.000. Uzávěrka pro podání nabídky 13/2. Zájemci o další informace pište horejsi.tomas@gmail.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe