Obranná agentura EU hledá systémového integrátora pro zpracování utajovaných informací

Tendr: Systémový integrátor pro komunikační a informační systémy pro zpracování utajovaných informací EU

Zadavatel: Evropská obranná agentura (EDA), Brussels

Rámcová smlouva na 4 roky / budget €6.000.000 (pozn. dobra trvání rámcové smlouvy je 4 roky pro návrh, vývoj a nasazení a 8 let pro doručení náhradních dílů a údržbu)

Stručný popis: Celkovým předmětem této výzvy je vytvořit dlouhodobý smluvní vztah se systémovým integrátorem s ohledem na návrh a nasazení komunikačních a informačních systémů (CIS), které jsou schopné a externím Úřadem pro bezpečnostní akreditaci (SAA) oficiálně pověřené ukládat, zpracovávat a provádět elektronickou výměnu utajovaných informací EU (EUCI) v rámci Evropské obranné agentury (EDA), mezi EDA a institucemi EU, mezi EDA a orgány státní správy členských států (MS) a mezi EDA a vybranými obchodními společnostmi zapojenými do projektů, které vyžadují zpracování EUCI.

Deadline 16/9