Brussels connection

the best address for international procurement

O komunikaci námořní a rybářské politiky EU se postará Intrasoft

O propagaci (klasická komunikace + web) evropské integrované námořní politiky a společné rybářské politiky EU se postará firma Intrasoft International SA z Lucemburku. Zvítězila v konkurenci dalších pěti firem. Evropská komise s ní uzavře čtyřletou rámcovou smlouvu za 1.400.000 euro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe