Brussels connection

the best address for international procurement

Nová pravidla pro propagaci zemědělských produktů v EU

·

, ,

Pravidla pro informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu EU se budou měnit. Zemědělský výbor europarlamentu projednal návrh nového nařízení Evropského parlamentu a Rady (mění nařízení Rady (ES) č. 3/2008) na konci června. Navrhl několik zajímavých změn. Například seznam produktů, jejichž propagace by měla/mohla být hrazena z unijních peněz. Tady je:

čerstvé ovoce a zelenina

zpracované ovoce a zelenina

lněné vlákno a lněná semena

živé rostliny a produkty okrasného zahradnictví

olivový olej a stolní olivy

oleje ze semen

mléko a mléčné výrobky

čerstvé maso, v chlazeném nebo ve zmrazeném stavu, vyprodukované v souladu s režimem kvality Společenství nebo vnitrostátním režimem

med a produkty včelařství

jakostní vína vyprodukovaná v určité oblasti (jakostní vína s. o.), stolní vína se zeměpisným označením‒ chráněná označením původu (CHOP), chráněná zeměpisná označení (CHZO) nebo zaručené tradiční speciality (ZTS)

drůbeží maso

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe