Nová pravidla pro propagaci zemědělských produktů v EU

Pravidla pro informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu EU se budou měnit. Zemědělský výbor europarlamentu projednal návrh nového nařízení Evropského parlamentu a Rady (mění nařízení Rady (ES) č. 3/2008) na konci června. Navrhl několik zajímavých změn. Například seznam produktů, jejichž propagace by měla/mohla být hrazena z unijních peněz. Tady je:

čerstvé ovoce a zelenina

zpracované ovoce a zelenina

lněné vlákno a lněná semena

živé rostliny a produkty okrasného zahradnictví

olivový olej a stolní olivy

oleje ze semen

mléko a mléčné výrobky

čerstvé maso, v chlazeném nebo ve zmrazeném stavu, vyprodukované v souladu s režimem kvality Společenství nebo vnitrostátním režimem

med a produkty včelařství

jakostní vína vyprodukovaná v určité oblasti (jakostní vína s. o.), stolní vína se zeměpisným označením‒ chráněná označením původu (CHOP), chráněná zeměpisná označení (CHZO) nebo zaručené tradiční speciality (ZTS)

drůbeží maso

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.