Nasadit AI na prověrku energetických statistik? Proč ne, zkuste to…

Tendr: Prozkoumání možností automatického ověřování energetických statistik pomocí umělé inteligence

Zadavatel: Eurostat

Popis: Práce na tomto projektu je rozdělena do následujících dvou kroků, přičemž každý má dvě dílčí fáze:

– úkol č. 1 – roční a měsíční sběr údajů:

—— dílčí úkol č. 1.1 – určení správných přenosů z výsledků ručního ověřování,

—— dílčí úkol č. 1.2 – zvážení možnosti automatického určování správných přenosů pro každý sběr údajů,

– úkol č. 2 – prokázání řešení koncepce:

—— dílčí úkol č. 2.1 – příprava kompletního souboru údajů,

—— dílčí úkol č. 2.2 – zkouška modelu umělé inteligence a hodnocení výsledků.

Budget: €150.000

Deadline: 24/4