Mediální a AV poradenství pro zastoupení Evropské komise ve Španělsku

Mediální poradenství. Zadavatel: Zastoupení Evropské komise ve Španělsku. Rámcový kontrakt na 4 roky. Zakázka rozdělena na 3 samostatné/na sobě nezávislé části: 1) Technická pomoc při akcích a kampaních: Podpora pro organizaci kampaní a akcí; příprava informačních materiálů; analýza a vypracování zprávy o akcích se zpětnou vazbou. Budget €320.000 na 4 roky, 2) Audiovizuální poradenské služby: Koncipování a aktualizace akčního plánu; příprava audiovizuálního informačního materiálu; podněcování zajištění zpravodajství o EU na rozhlasových, televizních a jiných kanálech; analýza a vypracování zprávy o audiovizuální činnosti se zpětnou vazbou. €320.000 na 4 roky, 3) Poradenské služby v oblasti on-line komunikace: Koncipování a aktualizace akčního plánu; příprava informačního materiálu pro internet; funkce dozoru (funkce „hlídacího psa“); analýza a vypracování zprávy o činnostech v oblasti informačních technologií se zpětnou vazbou; sociální sítě. €1.000.000 na 4 roky. Deadline 22/7.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.