Brussels connection

the best address for international procurement

Mediální a AV poradenství pro zastoupení Evropské komise ve Španělsku

Mediální poradenství. Zadavatel: Zastoupení Evropské komise ve Španělsku. Rámcový kontrakt na 4 roky. Zakázka rozdělena na 3 samostatné/na sobě nezávislé části: 1) Technická pomoc při akcích a kampaních: Podpora pro organizaci kampaní a akcí; příprava informačních materiálů; analýza a vypracování zprávy o akcích se zpětnou vazbou. Budget €320.000 na 4 roky, 2) Audiovizuální poradenské služby: Koncipování a aktualizace akčního plánu; příprava audiovizuálního informačního materiálu; podněcování zajištění zpravodajství o EU na rozhlasových, televizních a jiných kanálech; analýza a vypracování zprávy o audiovizuální činnosti se zpětnou vazbou. €320.000 na 4 roky, 3) Poradenské služby v oblasti on-line komunikace: Koncipování a aktualizace akčního plánu; příprava informačního materiálu pro internet; funkce dozoru (funkce „hlídacího psa“); analýza a vypracování zprávy o činnostech v oblasti informačních technologií se zpětnou vazbou; sociální sítě. €1.000.000 na 4 roky. Deadline 22/7.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe