Lucemburská Imprimerie Centrale slaví další úspěch. Vítězství v tendru OPOCE

Tendr na “přípravu textů, provádění korektur a redigování”, který vypsal v říjnu 2012 Publikační úřad EU (OPOCE), už má své vítěze. Do lotu č. 1 (Publikace EU) se přihlásily tři firmy, rámcový kontarkt na 4 roky bude podepsát se dvěma z nich. Lucemburská Imprimerie Centrale SA nabídla €553.150, euroscript (také Lucemburk) pak €789.498. Lot č. 2 (Právní teorie) má také dva – stejné – vítěze: Imprimerie Centrale přišla s cenou €469.200, euroscript €496.800. Celkem 3 uchazeči.
Lucemburská Imprimerie Centrale vyhrává prakticky každý tendr, do kterého se přihlásí. Jde původně o tiskárnu (zal. r. 1961), která se specializuje na EU a světové instituce (OSN…), využívá výhody, že sídlí právě v Lucembursku, kde mají HQ nebo pobočku (včetně EU Publication Office, která se stará o podobu a tisk materiálů pro všechny instituce EU). Tiskne mimo jiné i oficiální oficiální věstník EU Journal officiel de l’Union (povinně zveřejnuje nové zákony, veřejné zakázky etc…). Každopádně má tolik zakázek, že by rozhodně ocenila kvalitní subdodavatela služeb/zboží z Česka:)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.