Brussels connection

the best address for international procurement

Lucemburská Imprimerie Centrale slaví další úspěch. Vítězství v tendru OPOCE

Tendr na “přípravu textů, provádění korektur a redigování”, který vypsal v říjnu 2012 Publikační úřad EU (OPOCE), už má své vítěze. Do lotu č. 1 (Publikace EU) se přihlásily tři firmy, rámcový kontarkt na 4 roky bude podepsát se dvěma z nich. Lucemburská Imprimerie Centrale SA nabídla €553.150, euroscript (také Lucemburk) pak €789.498. Lot č. 2 (Právní teorie) má také dva – stejné – vítěze: Imprimerie Centrale přišla s cenou €469.200, euroscript €496.800. Celkem 3 uchazeči.
Lucemburská Imprimerie Centrale vyhrává prakticky každý tendr, do kterého se přihlásí. Jde původně o tiskárnu (zal. r. 1961), která se specializuje na EU a světové instituce (OSN…), využívá výhody, že sídlí právě v Lucembursku, kde mají HQ nebo pobočku (včetně EU Publication Office, která se stará o podobu a tisk materiálů pro všechny instituce EU). Tiskne mimo jiné i oficiální oficiální věstník EU Journal officiel de l’Union (povinně zveřejnuje nové zákony, veřejné zakázky etc…). Každopádně má tolik zakázek, že by rozhodně ocenila kvalitní subdodavatela služeb/zboží z Česka:)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe