Brussels connection

the best address for international procurement

Jak nedělat PR kampaň proti Bruselu – návod pro zahrádkáře:)

·

, ,

Zástupci nejrůznějších spolků drobných a středních pěstitelů, zemědělců a zahrádkářů rozesílají médiím prohlášení, že nová směrnice Evropské komise bude znamenat “Konec zahrádkářů v Čechách“. Brusel PRÝ chce v podstatě zakázat šíření osiva mezi drobnými zemědělci i běžnou populací. Zahrádkáře a drobné zemědělce PRÝ staví do role velkých pěstitelů, kteří by museli mít registrované každé semínko, které vsadí do země. A PRÝ dokonce může omezit potravinovou suverenitu jednotlivých států, regionů a skupin a PRÝ omezuje svobodnou volbu spotřebitelů potravin, kteří se pak stávají závislými na velkých osivářských firmách.

Zítra se to určitě objeví v nějakých novinách a pak to přeberou všichni ostatní a vypukne panika:)

Chápu, že návrh zatím existuje jen v anglické verzi a má několik desítek stránek. Přesto bych doporučoval si HO přečíst. Jen tak se člověk může dozvědět, co za tím opravdu vězí:)

Takže: v nařízení se výslovně uvádí, že “stanovuje pravidla pro: a) produkci rostlinného reprodukčního materiálu (rozuměj osiva) – s cílem uplatnit ho na trhu a b) vlastní uplatnění na trhu. Ve vysvětlující zprávě je přitom přímo vysvětleno, že pod pojmem “uplatnění na trhu” je myšleno “držení za účelem prodeje na území EU, včetně nabízení k prodeji nebo k jinému způsobu transferu, vlastní prodej, distribuce, import do EU nebo export z EU, nebo jakýkoli jiný způsob transferu ať už za úplatu nebo zdarma”. A dále je výslovně uvedeno, že se týká pouze tzv. ‘professional operator’ (firem, subjektů), kteří mohou mít formu fyzické nebo právnické osoby, a které vykonávají svoji aktivitu jako profesionální činnost s cílem vytváření zisku (resp. vlastní obživy).

Suma sumárum: to nařízení se týká profesionálních pěstitelů a těch zahrádkářů, kteří své výpěstky prodávají de facto neznámým lidem – zákazníkům. A Komise jen stanovuje pravidla pro jejich ochranu, tzn. aby jim někdo neprodával nějaký šunt nebo něco zdravotně závadného. Na tom opravdu není nic špatného.

Ano, je možné, že se v médiích objeví lavina článků s titulky “Konec zahrádkářů v Čechách”. Ale pro zadavatele/autory kampaně bude mít tahle akce v důsledku veskrze negativní důsledky. Proč? Protože už jim nikdo nebude věřit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe