Jak nedělat PR kampaň proti Bruselu – návod pro zahrádkáře:)

Zástupci nejrůznějších spolků drobných a středních pěstitelů, zemědělců a zahrádkářů rozesílají médiím prohlášení, že nová směrnice Evropské komise bude znamenat “Konec zahrádkářů v Čechách“. Brusel PRÝ chce v podstatě zakázat šíření osiva mezi drobnými zemědělci i běžnou populací. Zahrádkáře a drobné zemědělce PRÝ staví do role velkých pěstitelů, kteří by museli mít registrované každé semínko, které vsadí do země. A PRÝ dokonce může omezit potravinovou suverenitu jednotlivých států, regionů a skupin a PRÝ omezuje svobodnou volbu spotřebitelů potravin, kteří se pak stávají závislými na velkých osivářských firmách.

Zítra se to určitě objeví v nějakých novinách a pak to přeberou všichni ostatní a vypukne panika:)

Chápu, že návrh zatím existuje jen v anglické verzi a má několik desítek stránek. Přesto bych doporučoval si HO přečíst. Jen tak se člověk může dozvědět, co za tím opravdu vězí:)

Takže: v nařízení se výslovně uvádí, že “stanovuje pravidla pro: a) produkci rostlinného reprodukčního materiálu (rozuměj osiva) – s cílem uplatnit ho na trhu a b) vlastní uplatnění na trhu. Ve vysvětlující zprávě je přitom přímo vysvětleno, že pod pojmem “uplatnění na trhu” je myšleno “držení za účelem prodeje na území EU, včetně nabízení k prodeji nebo k jinému způsobu transferu, vlastní prodej, distribuce, import do EU nebo export z EU, nebo jakýkoli jiný způsob transferu ať už za úplatu nebo zdarma”. A dále je výslovně uvedeno, že se týká pouze tzv. ‘professional operator’ (firem, subjektů), kteří mohou mít formu fyzické nebo právnické osoby, a které vykonávají svoji aktivitu jako profesionální činnost s cílem vytváření zisku (resp. vlastní obživy).

Suma sumárum: to nařízení se týká profesionálních pěstitelů a těch zahrádkářů, kteří své výpěstky prodávají de facto neznámým lidem – zákazníkům. A Komise jen stanovuje pravidla pro jejich ochranu, tzn. aby jim někdo neprodával nějaký šunt nebo něco zdravotně závadného. Na tom opravdu není nic špatného.

Ano, je možné, že se v médiích objeví lavina článků s titulky “Konec zahrádkářů v Čechách”. Ale pro zadavatele/autory kampaně bude mít tahle akce v důsledku veskrze negativní důsledky. Proč? Protože už jim nikdo nebude věřit.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.