Brussels connection

the best address for international procurement

Já být malíř, tak do toho jdu! Práce pro EU středisko v Karlsruhe

·

, ,

Přihlásí se relativně málo firem, protože se všechny místní firmy budou bát administrativy a EU. Je to blízko. A je to jistá práce a jistý příjem na příští 4 roky. Co chcete víc?! Tendr: Malířské práce a pokrytí podlah, jakož i údržbářské práce během období přerušení provozu. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro transuranové prvky, Karlsruhe, Německo. Kontrakt na 4 roky (odhadem 4 880 hodin poskytování služeb ročně). Budget €700.000 až €820.000. Deadline 6/11.

Ekonomická a finanční způsobilost: a) důkaz o celkovém obratu uchazeče za uplynulé tři finanční roky. Průměrný roční obrat uchazeče se musí rovnat nejméně €500.000.

Technická způsobilost: a) seznam hlavních služeb poskytnutých v posledních 3 finančních letech, které byly podobné předmětu této výzvy k účasti v nabídkovém řízení, zejména malířské práce a pokrývání podlah pro veřejné budovy či průmyslová zařízení. Je nutné rovněž specifikovat dobu provedení, rozsah zakázky a veřejného zadavatele. Požadují se alespoň tři reference. b) Důkaz o statutu řemeslného mistra uchazeče v oboru malířství, jakož i doklad o členství v profesní asociaci malířů (nebo jejím ekvivalentu v jiných zemích). c) Kopie potvrzení způsobilosti pro provádění činnosti a prací v externích zařízeních nebo vybaveních v souladu s odstavcem 15 nařízení o ochraně před radiací (StrlSchV) nebo ekvivalent v jiných zemích. d) Seznam zaměstnanců, kteří mají pracovat v areálu ITU a popis jejich odborné kvalifikace: v případě každého z těchto zaměstnanců se požaduje výuční list malíře a alespoň 2letá profesní malířská praxe. V případě položky č. 1 musí být uvedeny podrobné údaje alespoň 2 zaměstnanců a v případě položky č. 2 alespoň 4 zaměstnanců. V případě obou položek musí být 1 zaměstnanec určen jako koordinátor. Minimální úroveň případně požadovaných standardů: e) potvrzení o tom, že vyčlenění zaměstnanci jsou pracovníci s osvědčením pro radiaci kategorie A v souladu s nařízením o ochraně před zraněními ionizujícím záření (nařízení o ochraně před radiací – StrlSchV ze dne 20.7.2001) a byla u nich prověřena vhodnost ochrany dýchacích orgánů v souladu s G26/2 (v této fázi se nepožadují kopie).

15/10 bude nepovinná prohlídka přímo na místě

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe