Já být malíř, tak do toho jdu! Práce pro EU středisko v Karlsruhe

Přihlásí se relativně málo firem, protože se všechny místní firmy budou bát administrativy a EU. Je to blízko. A je to jistá práce a jistý příjem na příští 4 roky. Co chcete víc?! Tendr: Malířské práce a pokrytí podlah, jakož i údržbářské práce během období přerušení provozu. Zadavatel: Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Institut pro transuranové prvky, Karlsruhe, Německo. Kontrakt na 4 roky (odhadem 4 880 hodin poskytování služeb ročně). Budget €700.000 až €820.000. Deadline 6/11.

Ekonomická a finanční způsobilost: a) důkaz o celkovém obratu uchazeče za uplynulé tři finanční roky. Průměrný roční obrat uchazeče se musí rovnat nejméně €500.000.

Technická způsobilost: a) seznam hlavních služeb poskytnutých v posledních 3 finančních letech, které byly podobné předmětu této výzvy k účasti v nabídkovém řízení, zejména malířské práce a pokrývání podlah pro veřejné budovy či průmyslová zařízení. Je nutné rovněž specifikovat dobu provedení, rozsah zakázky a veřejného zadavatele. Požadují se alespoň tři reference. b) Důkaz o statutu řemeslného mistra uchazeče v oboru malířství, jakož i doklad o členství v profesní asociaci malířů (nebo jejím ekvivalentu v jiných zemích). c) Kopie potvrzení způsobilosti pro provádění činnosti a prací v externích zařízeních nebo vybaveních v souladu s odstavcem 15 nařízení o ochraně před radiací (StrlSchV) nebo ekvivalent v jiných zemích. d) Seznam zaměstnanců, kteří mají pracovat v areálu ITU a popis jejich odborné kvalifikace: v případě každého z těchto zaměstnanců se požaduje výuční list malíře a alespoň 2letá profesní malířská praxe. V případě položky č. 1 musí být uvedeny podrobné údaje alespoň 2 zaměstnanců a v případě položky č. 2 alespoň 4 zaměstnanců. V případě obou položek musí být 1 zaměstnanec určen jako koordinátor. Minimální úroveň případně požadovaných standardů: e) potvrzení o tom, že vyčlenění zaměstnanci jsou pracovníci s osvědčením pro radiaci kategorie A v souladu s nařízením o ochraně před zraněními ionizujícím záření (nařízení o ochraně před radiací – StrlSchV ze dne 20.7.2001) a byla u nich prověřena vhodnost ochrany dýchacích orgánů v souladu s G26/2 (v této fázi se nepožadují kopie).

15/10 bude nepovinná prohlídka přímo na místě

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.