IT služby a aplikace správy informací pro ECB

Tendr: Zajištění IT služeb a prací pro aplikace správy informací

Zadavatel: Evropská centrální banka, Frankfurt-am-Main

Kontrakt na 4 roky / budget: €50.000.000

Deadline: 31/1

Popis zakázky: Dodavatel(é) na žádost ECB zajistí IT služby a práce pro aplikace správy informací. Požadované služby a práce umožní ECB využívat jednotlivé nebo vícenásobné IT činnosti dle požadavků v systémech životního cyklu vývoje softwaru (SDLC) aplikací správy informací, které se aktuálně zaměřují na produkty Open Text. Služby a práce poskytované dle této rámcové smlouvy mohou zahrnovat různé formy odměn týkajících se odvolávek předmětů plnění (např. pevně stanovená cena, zpracovaný materiál za jednotku času, funkční body apod.). Přesné postupy (včetně cen) pro každý projekt budou definovány u každé odvolávky dle rámcové smlouvy.

Základní požadavky pro vstup do tendru:

Průměrný celkový obrat za finanční roky 2016-2018: €50.000.000

Průměrný obrat za finanční roky 2016-2018 v případě požadovaných služeb: €25.000.000

Průměrný počet zaměstnanců v období let 2016-2018: 250

Průměrný počet zaměstnanců odpovědných za požadované služby v letech 2016-2018: 50

Tři referenční zakázky provedené během minulých 4 let, které jsou srovnatelné z hlediska rozsahu, velikosti a obtížnosti s rozsahem poptávaných služeb