Brussels connection

the best address for international procurement

Elektronické klíče pro Europu

·

, ,

Rada EU chystá velkou IT zakázku, plánuje infrastrukturu veřejných elektronických klíčů (PKI). Ze zadání se dá usuzovat, že půjde o řešení pro novou budovu Rady v Residence Palace (říká se jí Europa: zatím ve výstavbě, dokončení 2013-14) a propojení systémů s dalšími objekty Rady. Council EU chce uzavřít rámcový kontrakt na 4+2 roky.  

The framework contract will also include the following related services:
— studies and project management,
— installation and putting into operation,
— consultancy,
— training,
— maintenance,
— support

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe