IT podpora pro kancelář EU ve Švýcarsku

Tendr: Zajištění služeb podpory informačních technologií ve Švýcarsku

Zadavatel: Permanent Mission of the European Union to the World Trade Organization (WTO), Geneva

Kontrakt na 48 měsíců / budget: 435.000 CHF (* Místem plnění je převážně Ženeva. Delegaci v Bernu budou věnovány dva půl dny v měsíci)

Popis zakázky: Poskytovatel služeb bude povinen zajistit lidské a materiálové zdroje nezbytné k poskytnutí služeb podpory IT, např.:

– podpora koncového uživatele (1. úroveň), dle principů ITIL (knihovna IT infrastruktury),

– technická pomoc s IKT (informačním a komunikačním) softwarem, hardwarem a vybavením, včetně činností IMAC (instalace, stěhování, přidávání, upravování),

– administrativní pomoc týkající se IKT vybavení (inventarizace, technické požadavky na nákup IKT vybavení, školení a vzdělávání),

– pomoc na zavolání týkající se IKT hardwaru, sofwaru a vybavení.

Deadline 16/9