Brussels connection

the best address for international procurement

Investiční fond EU chce prověřit, jak bezpečné cloudové služby používá

·

, ,

Tendr: Poskytování průřezových cloudových bezpečnostních a integračních služeb a jejich řízení
Zadavatel: Evropský investiční fond, Luxembourg
Kontrakt na 3 roky (možnost prodloužení na 7)
Budget €5.606.500
Deadline 30/6

Popis zakázky: V nejranější fázi projektu povede EIF jednání za účelem nastavení srozumitelného a zdokumentovaného řízení všech služeb. V rámci podmínek kompetence EIF specifikuje očekávané bezpečnostní kontroly.
Seznam přímých služeb, které EIF očekává od úspěšného poskytovatele služeb:
• společné řešení cloudové správy identity a přístupu (IAM), snadno spravovatelné, nabízející jednotné přihlášení (SSO), s cílem zajistit nezbytnou interoperabilitu pro všechna řešení hostovaná na Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure nebo jakémkoli jiném poskytovateli cloudu, včetně multifaktorových ověřovacích mechanismů;
• řešení centrálního shromažďování protokolů o aplikacích a systémech, jejich uložení a řádné uchování, sledování událostí a předání příslušných incidentů EIF a příslušným poskytovatelům služeb;
• nástroj/služba pro správu zranitelností s cílem prohledat všechny platformy cloudu EIF a poskytovat měsíční a čtvrtletní souhrnné zprávy o zranitelnosti;
• pokročilé služby šifrování/výměny souborů a systémů pro ochranu údajů EIF;
• systém označování požadavků pro řešení podpůrných případů, řízení změn, a vydávání konkrétních hlavních aplikací cloudu EIF (EIF nutně neočekává, že toto řešení bude použito pro řízení vztahu mezi EIF a cloud brokerem (Cloud Services Broker));
• SFTP služba pro bezpečnou integraci/přenos souborů mezi jednotlivými řešeními EIF nebo s protistranami;
• poradenské služby týkající se různých technologických aspektů (sledování a optimalizace nákladů, bezpečnost a kontrola architektury týkající se cloudu atd.);
• služby penetračního testování k posouzení bezpečnosti řešení EIF Cloud.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe