Hostování na digitálních platformách a aplikacích. Pro Evropskou investiční banku

Tendr: Hostování externích komunikačních digitálních nástrojů a aplikací skupiny EIB

Zadavatel: Evropská investiční banka, Lucembursko

Kontrakt na 4 roky / budget €800.000

Cílem výzvy k podání nabídek je uzavření rámcové smlouvy s jediným poskytovatelem služeb na hostování externích komunikačních digitálních nástrojů a aplikací skupiny EIB.

Skupina EIB vyžaduje hostování na svých digitálních platformách, aplikacích a zařízeních, které využívá ke své externí komunikaci. Mezi služby, které mají být poskytnuty, patří:

a) zajištění vysoce dostupné a bezpečné soukromé cloudové služby (nepřetržitě),

b) silná a aktualizovaná ochrana soukromého cloudu,

c) monitorování, údržba a podpora infrastruktury,

d) podpora převodu zakázky.

Deadline 26/5