Brussels connection

the best address for international procurement

Hospodářský výbor europarlamentu hledá poradce. €6.500 za ústní prezentaci

·

, ,

Evropský parlament vyhlásil výběrové řízení na uzavření deseti (samostatných a jednotlivých) rámcových smluv na poskytování služeb zajišťování externích odborných kapacit v oblasti měnových a ekonomických záležitostí, jako podporu činnosti svého Hospodářského a měnového výboru (ECON). ECON poptává nezávislé odborné poradenství v měnové oblasti a v oblasti politických záležitostí, převážně v rámci měnového dialogu Evropského parlamentu s Evropskou centrální bankou. Toto nezávislé odborné poradenství bude požadováno dle potřeby především ve formě stručných zpráv, ústních prezentací a souvisejících služeb. Doba trvání: 60 měsíců. Celkový odhadovaný rozpočet: €1.000.000.

Četnost a hodnota zakázek, které mají být zadány: 4 až 6krát ročně, pevná cena €3.000 za instruktáž, pevná cena €6.500 za ústní prezentace plus náhrada cestovních nákladů a diety dle potřeby.

Kritéria pro zadání zakázky – cena + 1. Prokázaná pověst v rámci akademické a/nebo odborné komunity v oblasti měnové a hospodářské politiky. Váha 60, 2. Důkazy o schopnosti vypracovat písemné příspěvky o ekonomických tématech, a to především příspěvků určených pro čtenáře mimo akademické a odborné kruhy.. Váha 30, 3. Členství v oborových sdruženích, vztahy a spolupráce s univerzitami, skupinami pro interdisciplinární výzkum (think-tanks), ústavy a/nebo sdruženími evropského nebo mezinárodního významu.. Váha 10

Deadline 26/6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe