Hospodářský výbor europarlamentu hledá poradce. €6.500 za ústní prezentaci

Evropský parlament vyhlásil výběrové řízení na uzavření deseti (samostatných a jednotlivých) rámcových smluv na poskytování služeb zajišťování externích odborných kapacit v oblasti měnových a ekonomických záležitostí, jako podporu činnosti svého Hospodářského a měnového výboru (ECON). ECON poptává nezávislé odborné poradenství v měnové oblasti a v oblasti politických záležitostí, převážně v rámci měnového dialogu Evropského parlamentu s Evropskou centrální bankou. Toto nezávislé odborné poradenství bude požadováno dle potřeby především ve formě stručných zpráv, ústních prezentací a souvisejících služeb. Doba trvání: 60 měsíců. Celkový odhadovaný rozpočet: €1.000.000.

Četnost a hodnota zakázek, které mají být zadány: 4 až 6krát ročně, pevná cena €3.000 za instruktáž, pevná cena €6.500 za ústní prezentace plus náhrada cestovních nákladů a diety dle potřeby.

Kritéria pro zadání zakázky – cena + 1. Prokázaná pověst v rámci akademické a/nebo odborné komunity v oblasti měnové a hospodářské politiky. Váha 60, 2. Důkazy o schopnosti vypracovat písemné příspěvky o ekonomických tématech, a to především příspěvků určených pro čtenáře mimo akademické a odborné kruhy.. Váha 30, 3. Členství v oborových sdruženích, vztahy a spolupráce s univerzitami, skupinami pro interdisciplinární výzkum (think-tanks), ústavy a/nebo sdruženími evropského nebo mezinárodního významu.. Váha 10

Deadline 26/6

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.