Brussels connection

the best address for international procurement

Hlasovací systém pro hybridní jednání a jednání na dálku pro EU

·

, ,

Tendr: Hlasovací systém s technickou podporou pro osobní, hybridní a remote schůze

Zadavatel: Evropský výbor regionů a Evropský hospodářský a sociální výbor, Brussels

Budget €1.326.000

Stručný popis: Předmětem tendru je meziinstitucionální vícestranná rámcová smlouva na služby týkající se pronájmu hlasovacího systému s technickou pomocí pro osobní, hybridní a dálkové jednání spolu s technickou pomocí.

Bude použita:

• v případě plenárních zasedání veřejných zadavatelů je celkem patnáct plenárních zasedání (devět EHSV, šest VR) rovnoměrně rozptýleno v průběhu jednoho roku, s výjimkou měsíce srpna, v němž se žádné zasedání nekoná,

• v případě dalších statutárních setkání veřejných zadavatelů vyžadujících hlasovací zařízení, jako jsou zasedání Komise VR,

• v případě dalších výjimečných akcí během celého období trvání rámcové smlouvy.

Deadline pro odevzdání nabídky: 13/6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe