Hlasovací systém pro hybridní jednání a jednání na dálku pro EU

Tendr: Hlasovací systém s technickou podporou pro osobní, hybridní a remote schůze

Zadavatel: Evropský výbor regionů a Evropský hospodářský a sociální výbor, Brussels

Budget €1.326.000

Stručný popis: Předmětem tendru je meziinstitucionální vícestranná rámcová smlouva na služby týkající se pronájmu hlasovacího systému s technickou pomocí pro osobní, hybridní a dálkové jednání spolu s technickou pomocí.

Bude použita:

• v případě plenárních zasedání veřejných zadavatelů je celkem patnáct plenárních zasedání (devět EHSV, šest VR) rovnoměrně rozptýleno v průběhu jednoho roku, s výjimkou měsíce srpna, v němž se žádné zasedání nekoná,

• v případě dalších statutárních setkání veřejných zadavatelů vyžadujících hlasovací zařízení, jako jsou zasedání Komise VR,

• v případě dalších výjimečných akcí během celého období trvání rámcové smlouvy.

Deadline pro odevzdání nabídky: 13/6

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.