Brussels connection

the best address for international procurement

Evropský Úřad pro publikace hledá experta na dlouhodobé uchovávání dokumentů v digitální podobě

·

, , ,

Tendr: Audit a poradenství týkající se dlouhodobého uchovávání dokumentů v digitální podobě

Zadavatel: Úřad pro publikace Evropské unie, Luxembourg

Kontrakt na 4 roky / budget €1.500.000

Popis zakázky: Předmětem této výzvy k podávání nabídek je poskytování služeb auditu a poradenských služeb týkajících se dlouhodobého uchovávání dokumentů v digitální podobě orgánům EU.

Úspěšný(í) uchazeč(i) poskytne(ou) archivačním týmům orgánů nebo institucí EU následující podporu, pokud jde o politiky, postupy a správu:

— služby auditu – prováděním auditu dlouhodobých činností v oblasti digitálního uchovávání s cílem zajistit dostupnost, autentičnost, integritu a přístupnost archivovaných dat v průběhu času,

— poradenství – poskytováním poradenství a know-how, pokud jde o technické aspekty dlouhodobého uchovávání dokumentů v digitální podobě.

Deadline 17/2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe