Evropský Úřad pro publikace hledá experta na dlouhodobé uchovávání dokumentů v digitální podobě

Tendr: Audit a poradenství týkající se dlouhodobého uchovávání dokumentů v digitální podobě

Zadavatel: Úřad pro publikace Evropské unie, Luxembourg

Kontrakt na 4 roky / budget €1.500.000

Popis zakázky: Předmětem této výzvy k podávání nabídek je poskytování služeb auditu a poradenských služeb týkajících se dlouhodobého uchovávání dokumentů v digitální podobě orgánům EU.

Úspěšný(í) uchazeč(i) poskytne(ou) archivačním týmům orgánů nebo institucí EU následující podporu, pokud jde o politiky, postupy a správu:

— služby auditu – prováděním auditu dlouhodobých činností v oblasti digitálního uchovávání s cílem zajistit dostupnost, autentičnost, integritu a přístupnost archivovaných dat v průběhu času,

— poradenství – poskytováním poradenství a know-how, pokud jde o technické aspekty dlouhodobého uchovávání dokumentů v digitální podobě.

Deadline 17/2