Brussels connection

the best address for international procurement

Evropské tendry, středa 23/10

Služby týkající se návrhu a grafického rozvržení na podporu interního návrhářského týmu. Zadavatel: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, Stockholm. Kontrakt na 48 měsíců. Budget €150.000. Deadline 11/12.

Dodávka a montáž obecného bezpečnostního zařízení vnitřní komunikace „intercom“. Zadavatel: Evropský parlament, Brusel, Lucemburk, Štrasburk.  Výzva zahrnuje pořízení obecného bezpečnostního zařízení a jeho montáž a uvedení do provozu na pracovištích Evropského parlamentu v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku, a to prostřednictvím: 1) zakoupení, doručení a přepravy na místo montáže, instalace a uvedení do provozu zařízení pro „stávající systém vnitřní komunikace – intercom“, 2) preventivní a opravné údržby v průběhu záručních období pro vybavení dodané dodavatelem. Rámcová smlouva na 4 roky s jediným uchazečem. Budget €300.000. Deadline 2/12.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Get updates

From art exploration to the latest archeological findings, all here in our weekly newsletter.

Subscribe