Evropské tendry, středa 23/10

Služby týkající se návrhu a grafického rozvržení na podporu interního návrhářského týmu. Zadavatel: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, Stockholm. Kontrakt na 48 měsíců. Budget €150.000. Deadline 11/12.

Dodávka a montáž obecného bezpečnostního zařízení vnitřní komunikace „intercom“. Zadavatel: Evropský parlament, Brusel, Lucemburk, Štrasburk.  Výzva zahrnuje pořízení obecného bezpečnostního zařízení a jeho montáž a uvedení do provozu na pracovištích Evropského parlamentu v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku, a to prostřednictvím: 1) zakoupení, doručení a přepravy na místo montáže, instalace a uvedení do provozu zařízení pro „stávající systém vnitřní komunikace – intercom“, 2) preventivní a opravné údržby v průběhu záručních období pro vybavení dodané dodavatelem. Rámcová smlouva na 4 roky s jediným uchazečem. Budget €300.000. Deadline 2/12.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.